36 projektów zgłoszonych do SBO

36 projektów zgłoszonych do SBO

Informacja Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok powołany Zarządzeniem nr 346/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 sierpnia 2022r. zakończył w dniu 09 września 2022r. prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 11 projektów „mikro” (o wartości nieprzekraczającej 15 tys. złotych), 15 projektów „małych” (o wartości od 25 tys. złotych do 150 tys. zł), 10 projektów „dużych” (o wartości od 150 tys. zł do 900 tys. złotych).

Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 5 złożonych projektów:
1 projekt „mikro”, 4 projektów „dużych”.

Wykaz projektów „mikro” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania znajduje się w załączniku.

Link do strony dot. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/suwalski-budzet-obywatelski-2023,4170/idea-i-szczegoly,2574001

 

Do pobrania:

Top