DSCF0021

W ostatnich tygodniach jednym z częściej poruszanych tematów w naszym mieście jest budowa małego lotniska w Suwałkach. Dziś w tej sprawie mam dla Państwa dobrą wiadomość. Otrzymaliśmy właśnie zezwolenie z Państwowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wprowadzenie zmian na lotnisku, czyli na budowę pasa startowego w naszym mieście.

Ci z Państwa, którzy śledzą ten temat wiedzą, że od dłuższego już czasu staram się uzgodnić z Wojewodą Podlaskim warunki, na podstawie których pozyskam brakujące grunty pod budowę pasa startowego. Właścicielem tych gruntów jest Skarb Państwa.

Ostatecznie uzgodniliśmy, że grunty zostaną przekazane Miastu Suwałki na zasadzie wymiany metr za metr. Jednak wcześniej Wojewoda Podlaski decyzję o ewentualnej zamianie uzależnił od stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie potencjalnego wykorzystania tych terenów przez polskie siły zbrojne.

24 marca tego roku Wojewoda Podlaski poinformował mnie, że MON zajęło stanowisko w tej sprawie. Resort Obrony zadecydował, że nie stwierdza możliwości współużytkowania tych terenów lub też przejęcia ich pod budowę lotniska wojskowego.

Wcześniej, przed otrzymaniem powyższego pisma, z informacji prasowych, przekazanych przez rzecznika prasowego Wojewody Podlaskiego dowiedziałem się, że „w związku ze stanowiskiem MON Wojewoda Podlaski jest gotowy niezwłocznie wydać zgodę na zamianę nieruchomości”. Jednak, jak dodała rzecznik, przed wydaniem zarządzenia wyrażającego zgodę na zamianę Wojewoda Podlaski wystąpi do mnie o uzupełnienie wniosku o zezwolenie z Państwowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wprowadzenie zmian na lotnisku.

Rzeczywiście ta prośba Wojewody Podlaskiego została zawarta w piśmie, które dotarło do mnie 24 marca. Jak już wcześniej wspomniałem Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał pozytywną decyzję, o którą prosi Wojewoda Podlaski.

Wysłałem już stosowną odpowiedź do Wojewody Podlaskiego i mam nadzieję, ze teraz nic nie stanie nam na drodze do ostatecznej zamiany gruntów potrzebnych do budowy utwardzonego pasa startowego w Suwałkach.

Kiedy już sfinalizujemy tę procedurę od razu ogłoszony zostanie przetarg na aktualizację dokumentacji technicznej potrzebnej do uzyskania formalnego pozwolenia na budowę i rozpoczęcia budowy lotniska w naszym mieście. Dzięki temu już w przyszłym roku będziemy mogli rozpocząć tę inwestycję.

Jak zawsze będę na bieżąco Państwa informował w tej i innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Suwałk.