303 urodziny Suwałk

303 urodziny Suwałk

2 marca 2023 roku mija 303 lat od nadania Suwałkom praw miejskich przez króla Augusta II. 2 marca 1720 r. król Polski August II zezwolił zakonnikom Konwentu Wigierskiego, aby ze wsi Suwałki erygować miasteczko Suwałki. Król nadał ten przywilej na prośbę „pobożnych zakonników Konwentu Wygierskiego”, jak  zapisano w tekście nadania przywilejów magdeburskich. Chociaż Suwałki przynajmniej od 1710 r. miały charakter miejski. Potwierdza to królewski przywilej z 26 kwietnia 1710 r. na urządzanie targów i jarmarków oraz rewersał kamedulski z 3 grudnia 1715 r. określający zasady życia społecznego w miejskich Suwałkach. Ten długotrwały i nietypowy proces nadawania praw miejskich Suwałkom zakończył się 2 marca 1720 r. przywilejem królewskim, w którym August II wciąż pisał o „wsi Suwałki”. Zapewne gdyby nie było wątpliwości, co do miejskości Suwałk, kamedułowie nie prosiliby o nadanie tych praw miejskich. A król po raz trzeci nie nadawałby praw miejskich prywatnemu kamedulskiemu  miasteczku.

Pierwsza wzmianka o wsi Suwałki pochodzi z 1688 r. Była to wieś w dobrach kamedułów wigierskich. Nieznane jest pochodzenie nazwy Suwałki. Powstało wiele hipotez, ale żadna nie zyskała powszechnego uznania. W najstarszym zachowanym drukowanym opracowaniu dotyczącym Suwałk czyli Monografii Suwałk autorstwa Stanisława Albertyna Nowalskiego wydanej w 1880 roku w Krakowie uznano, że nazwa Suwałki wywodzi się od litewskiego słowa „susiwiłkai”.

Kalendarium suwalskie:

1688 – pierwsza pisemna wzmianka o Suwałkach

1710 – rozpoczęto budowę drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża

1715 – 3 grudnia przeor klasztoru wigierskiego ojciec Ildefons nadaje Suwałkom prawa miejskie

1720 – 2 marca król August II Sas potwierdza prawa miejskie Suwałk

1789 – Suwałki liczą 1 030 mieszkańców i 199 dymów

1794 – wojska pruskie wkroczyły do Suwałk

1796 – Suwałki stają się miastem królewskim

1797 – Suwałki siedzibą powiatu wigierskiego (do roku 1807)

1816 – powstaje województwo augustowskie z siedzibą władz w Suwałkach (Komisja Wojewódzka przeprowadza się do Suwałk w roku 1817)

1820 – rozpoczęto budowę kościoła pw. św. Aleksandra

1821 – zakończono budowę synagogi przy ul. Jerozolimskiej (obecnie ul. Teofila Noniewicza)

1826 – zatwierdzono plan regulacyjny miasta, który przesądził o kierunkach i charakterze zabudowy

1827 – Suwałki liczą 3 753 mieszkańców, 357 budynków, w tym 40 murowanych

1830 – zakończono budowę budynku poczty

1837 – Suwałki stolicą guberni augustowskiej

1839 – gimnazjum męskie z Sejn przeniesiono do Suwałk

1841 – zakończono budowę kościoła ewangelickiego

1842 – zakończono budowę szpitala im. Piotr i Pawła

1842 – urodziła się Maria Konopnicka z domu Wasiłowska

1844 – zakończono budowę ratusza, który przylega do odwachu (wzniesionego w latach 1834-1835), tworząc w ten sposób jeden obiekt architektoniczny

1847 – wydano zakaz stawiania drewnianych budynków przy głównych ulicach miasta

1849 – urodził się Alfred Wierusz-Kowalski

1866 – powstaje rządowe gimnazjum żeńskie

1866 – Suwałki stolicą guberni suwalskiej

1872 – Suwałki liczą 19 899 mieszkańców

1876-1900 – na rogatkach miasta wybudowano duże zespoły koszarowe dla wojska

1882 – urodziła się Aleksandra Szczerbińska, druga żona marszałka Józefa Piłsudskiego

1889 – wybudowano browar Wacława Kunca

1897 – miasto uzyskało połączenie kolejowe (11grudnia wjechał pierwszy pociąg kursujący na trasie Orany-Olita-Suwałki- Augustów-Grodno)

1906 – ukazał się pierwszy numer czasopisma w języku polskim pt. „Tygodnik Suwalski”

1907 – utworzono pierwszy w kraju terenowy oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

1911 – Suwałki liczą 26 976 mieszkańców

1912 – ukończono budowę świątyni (molenny) staroobrzędowców

1913 – ze składek społecznych wybudowano kamienicę zwaną Resursą Obywatelską

1915 – urodził się Edward Franciszek Szczepanik, ostatni premier rządu RP na Uchodźstwie

1917 – powstaje Polska Organizacja Wojskowa w Suwałkach

1918 – w listopadzie powołano organ polskiego samorządu – Tymczasową Radę Obywatelską Okręgu Suwalskiego

1919 – 24 sierpnia do miasta wkroczyły pododdziały 41. Suwalskiego Pułku Piechoty witane uroczyście przez przedstawicieli samorządu, stowarzyszeń, instytucji i tysiąca ludzi

1919 – 12-13 września wizyta Naczelnik Państwa i naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego w  Suwałkach

1919 – w grudniu Suwałkom nadano status powiatowego miasta wydzielonego w województwie białostockim

1920 – 7 października w Suwałkach podpisano tzw. umowę polsko-litewską, która miała zakończyć polsko-litewski konflikt

1921 – Suwałki liczą 16 780 mieszkańców

1926 – urodził się Andrzej Wajda

1931 – w grudniu oddano do użytku nową elektrownię miejską

1938 – Suwałki jednym z największych miast garnizonowych w Polsce (41. Suwalski Pułk Piechoty Marszałka Józefa Piłsudskiego. 1. Dywizjon 29. Pułku Artylerii Lekkiej, batalion KOP – do roku 1939 – oraz oddziały Suwalskiej Brygady Kawalerii: 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego. 4. Dywizjon Artylerii Konnej oraz 11. Szwadron Łączności SBK)

1937 – Suwałki liczą 22 210 mieszkańców

1939 – 24 września do Suwałk wkraczają oddziały radzieckie

1939 – pod koniec września w Suwałkach powstaje pierwsza konspiracyjna organizacja – Tymczasowa Rada Ziemi Suwalskiej (grupa kpt Stanisława Bielickiego)

1939 – 12 października na mocy niemiecko-radzieckiego układu, do Suwałk wkraczają Niemcy

1939 – w grudniu Niemcy zakończyli wywózkę suwalskich Żydów

1941 – latem Niemcy zakładają w Krzywólce (obecnie teren Osiedla Północ II) obóz, w którym zginęło około 50 tys. jeńców wojennych, w większości obywateli ZSRR

1944 – 1 kwietnia z rąk niemieckich poniosło śmierć, przez powieszenie 16 członków ruchu oporu

1944 – 23 października do Suwałk wkroczyła 173. Orszańska Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej

1945 – Suwałki  przestają być miastem wydzielonym, a stają  się miastem powiatowym w  województwie białostockim

1946 – Suwałki liczą 13 670 mieszkańców

1950 – 24 czerwca kompetencje miejskiego samorządu przejmuje miejska rada narodowa jako organ władzy państwowej w mieście

1971 – uruchomiono komunikację miejską

1975 – Suwałki stolicą województwa suwalskiego, mają 30 558 mieszkańców

1979 – rozpoczęto budowę Osiedla Północ I

1980 – Suwałki liczą 40 tys. mieszkańców

1990 – w maju przeprowadzono pierwsze demokratyczne wybory do samorządu

1994 – 14 Pułk Artylerii Przeciwpancernej przedyslokowano do miasta

1996 – utworzono Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną

1999 – Suwałki tracą status miasta wojewódzkiego i stają się miastem na prawach powiatu grodzkiego; Suwałki liczą 68 815 mieszkańców

2001 – I Światowy Zjazd Suwalczan

2005 – utworzono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Edwarda Franciszka Szczepanika i bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

2008 – pierwsza edycja Suwałki Blues Festival

2010 – oddano do użytku Aquapark

2011 – przebudowano budynek Muzeum Okręgowego i stadion piłkarski

2012 – otwarto Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód

2013 – oddano do użytku Suwalski Ośrodek Kultury, otwarto Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

2015 – Suwałki liczą 69 370 mieszkańców, utworzono Suwalska Radę Seniorów. Otwarto Midicentrum – Kreatywny Ośrodek  Nauki i Technologii

2018 – Suwałki liczą 69 693 mieszkańców

2019 – oddano do użytku obwodnicę Suwałk; Suwałki obchodzą 100-lecie odzyskania niepodległości

2020 – Suwałki obchodziły jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich

fot. archiwum

Top