30 sierpień 2022 r.

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy administracji i obsługi oraz Uczniowie
Przed nami kolejny rok szkolny, który z uwagi na czas wojny w Ukrainie oraz stan zagrożenia pandemicznego i kryzys gospodarczy w Europie stanowić będzie dla wszystkich – zarówno nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych, jak i uczniom oraz ich rodzicom – wyjątkowe wyzwanie.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 życzę całej wspólnocie szkół i przedszkoli, aby był to czas wytężonej pracy w przyjaznym i sprzyjającym rozwojowi otoczeniu.
Niech każdy dzień będzie dniem owocnym, przynoszącym Uczniom nowe doświadczenia i wiedzę, która w przyszłości będzie spożytkowana jak najlepiej.
Niech Nauczycielom towarzyszą okoliczności sprzyjające przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu kreatywności i osobistej satysfakcji.
Niech Dyrekcja i wszyscy Pracownicy szkół mają niegasnące pokłady optymizmu oraz chęci współdziałania, wzajemnej życzliwości i zrozumienia.

Top