Do końca 2026 roku Miasto Suwałki planuje wybudowanie nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych. Na ten cel udało się nam pozyskać wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 128 107 000 zł. Niebawem powinien zostać ogłoszony przetarg w formule „projektuj i buduj” na realizację tej inwestycji.

Wsparcie NFOŚiGW dla tej inwestycji to blisko 130 mln zł. Połowa tej kwoty to dotacja, a druga połowa to preferencyjna pożyczka. Instalacja powstanie w sąsiedztwie suwalskiego PEC-u.

Zdecydowaliśmy się na ten projekt z uwagi na rosnące koszty gospodarki odpadowej, co przekłada się na ceny odbioru odpadów jakie płacą mieszkańcy ale także wzrost cen ciepła, co spowodowane jest rosnącymi kosztami produkcji energii z węgla. Ciepłownictwo, podobnie jak cała energetyka stoi w obliczu poważnego wyzwania jakim jest dekarbonizacja. Dzięki tej instalacji suwalski PEC spali o ok. 9 tys. ton węgla mniej. Wyemituje również mniej CO2, za które trzeba zapłacić. Ciepło wyprodukowane w trakcie spalania trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej. Paliwem będą oczywiście odpady pochodzące od naszych mieszkańców.

30 maja tego roku podpisaliśmy umowę z firmą, która pełnić będzie funkcję Inżyniera Kontraktu.

Zgodnie z umową Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zarządzania techniczno-administracyjnego i finansowego, w tym dopełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

28 lipca Inżynier Kontraktu przedstawił nam dokumentację przetargową w celu wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy całej inwestycji.

Równocześnie toczy się postępowanie z PGE Dystrybucja S.A. w zakresie wydania warunków przyłączenia do Głównego Punktu Zasilającego. Na podstawie uzyskanych informacji z PGE wiemy, że GPZ na ul. M. Reja posiada wolną moc przyłączeniową. 18 sierpnia otrzymaliśmy pisemną informację z PGE, że nasz wniosek o przyłączenie do tego punktu jest kompletny i zostanie rozpatrzony maksymalnie w okresie 120 dni.

Ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy całej inwestycji nastąpi po otrzymaniu z PGE warunków przyłączenia spalarni do sieci elektroenergetycznej.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu, wykonawca będzie zobligowany do przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 30 czerwca 2024 r. Po tym terminie rozpocznie się budowa spalarni.