Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem problemem, który w ostatnim czasie przybiera na sile i ma duży wydźwięk medialny. Chodzi o modernizację i przebudowę drogi krajowej nr 8 z Suwałk, a w zasadzie od Raczek przez Augustów do Białegostoku. Ruch na tej trasie jest coraz większy, zwłaszcza tirów. Z Suwałk do Białegostoku jedziemy prawie dwie godziny. W poprzednich zamierzeniach, planach decydentów trasa szybkiego ruchu północ-południe Europy przez Rzeszów, Lublin i Białystok do krajów nadbałtyckich tzw. Via Carpatia miała się łączyć z Via Balticą (S-61) prowadzącą z Litwy do Warszawy na węźle drogowym w Raczkach. Takie rozwiązanie było bardzo korzystne zarówno dla Suwałk, Augustowa i północnej części województwa podlaskiego, ponieważ zapewniało nam dojazd drogą ekspresową do Białegostoku. Przebieg trasy Via Carpatia z południa na północ województwa stanowiłby kręgosłup komunikacyjny regionu w ruchu pasażerskim, ciężarowym i tranzytowym.

Niestety, 19 maja 2016 r. Rząd wydłużając drogę ekspresową S-16 z Ełku do Knyszyna podjął decyzję, iż Via Carpatia z Via Balticą będzie łączyła się w okolicach nie Raczek tylko Ełku. W lipcu 2016 r. zareagowałem na tę niekorzystną decyzję swoim pismem skierowanym do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz podlaskich parlamentarzystów prosząc o jej zmianę. Niestety, ani moje wystąpienie ani przyjęte w tej sprawie w sierpniu 2016 r. stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach nie zostało uwzględnione, a co jest bardzo smutne nie znalazło ono większego zainteresowania wśród podlaskich posłów.

Forsowany przez decydentów przebieg drogi ekspresowej S16 oraz przejście doliny Biebrzy w okolicach Moniek i twierdzy Osowiec spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem ekologów. Po dyskusjach oraz konsultacjach przeprowadzonych w 2020 r. postanowiono, iż będzie sporządzona dodatkowa analiza wariantu alternatywnego tj. połączenia wspomnianych dróg ekspresowych na węźle Raczki czyli po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8 i przejściu Biebrzy w okolicach Sztabina. Pojawiła się więc nadzieja na zmianę decyzji Rządu co do przebiegu dróg ekspresowych w naszym regionie. W 2020 r. i 2021 r. ponownie samorządy, przedsiębiorcy i przewoźnicy, a także podlaski zespół parlamentarny rozpoczęli starania o wpisanie do planów krajowych budowy drogi ekspresowej z Raczek przez Augustów do Białegostoku.

Niestety zaprezentowany w sierpniu br. projekt Rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) nie przewiduje realizacji takiej inwestycji. Zaskakujące jest również to, iż na wystąpienie w tej sprawie z marca br. podlaskiego zespołu parlamentarnego, na czele którego stoi poseł Jarosław Zieliński, ani Premier ani Minister Infrastruktury nie udzielili nawet odpowiedzi.

Do 17 września br. trwają konsultacje publiczne projektu tego Programu. Chcemy i będziemy aktywnie w tych konsultacjach uczestniczyć. Po raz kolejny złożymy swoje uwagi i przedstawimy argumenty opowiadające się za budową drogi ekspresowej z Raczek przez Augustów do Białegostoku. Zachęcam też różne instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, jak również samych mieszkańców do składania uwag do tego Programu. Składa się je do Ministerstwa Infrastruktury na specjalnym formularzu, który wkrótce udostępnimy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Przedstawimy też treść naszych uwag, które będą mogły być skopiowane przez mieszkańców i wysłane do Ministerstwa Infrastruktury.
Musimy działać razem, wspólnie, bo głos 70-tysięcznego miasta nie może być lekceważony i pomijany w tak ważnych sprawach jak budowa dróg ekspresowych w naszym regionie. Mamy w tym zakresie sporo doświadczeń. Gdyby nie nasze zdecydowane działanie na czele ze Społecznym Komitetem Budowy Suwalskiej Obwodnicy, obwodnica naszego miasta byłaby dopiero w budowie, a może jeszcze w planach.