Jeszcze do 30 września trwa ankieta „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”. To badanie, które pomoże nam jako Władzom Miasta przyjrzeć się bliżej Państwa potrzebom i pomysłom na rozwój grodu nad Czarną Hańczą. Ankieta dotyczy Miasta Suwałki i Gminy Suwałki, które stworzyły tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk.

Miasto wspólnie z Gminą Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstanie strategia rozwoju ponadlokalnego obu samorządów. Dzięki strategii będziemy mogli realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Planując takie działanie niezwykle ważne są opinie mieszkańców. Będzie to pomocne przy planowaniu i podejmowaniu decyzji o najważniejszych inwestycjach i działaniach w Mieście i Gminie Suwałki.

Ankieta jest oczywiście dobrowolna, a jej wyniki anonimowe. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach: www.um.suwalki.pl

My oczywiście już teraz przygotowujemy się do tego co wydarzy się w przyszłości obserwując uwarunkowania geopolityczne i staramy się tak opracować nasze strategie, by były aktualne na nadchodzący czas.

Nasze plany dotyczą wybudowania miejskiej farmy fotowoltaicznej, instalacji fotowoltaicznych w budynkach miejskich oraz montażu pomp ciepła. Będą także inwestycje w fotowoltaikę w prywatnych domach.

Przymierzamy się również do budowy spalarni. To pozwoli zabezpieczyć potrzeby energetyczne Miasta w dobie kryzysu węglowego. Istotne będzie też inwestowanie w zieleń.

Mamy również plan zbudowania nowej Medioteki, która zastąpi działalność rozrzuconych na terenie całego miasta placówek Biblioteki Publicznej. Nowoczesny obiekt szyty na miarę naszego miasta i regionu zapewni dostęp do czytelnictwa ale też i nowinek technologicznych. Na tę inwestycję jest już zabezpieczone finansowanie w ramach środków Unii Europejskiej, a my powoli przygotowujemy obiekt do realizacji.

Jeszcze raz zachęcam do udziału w badaniu ankietowym i jak zawsze będę Państwa na bieżąco informował o działaniach naszego samorządu.