Już w kwietniu ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dzięki niemu dowiemy się dokładnie ilu nas jest, ale również zweryfikujemy prawdziwą liczbę mieszkańców Suwałk. Cały czas liczba Suwalczan oscyluje na poziomie ponad 69 tysięcy mieszkańców i co najważniejsze nie sprawdzają się pesymistyczne prognozy Głównego Urzędu Statystycznego mówiące o dramatycznym spadku ludności naszego miasta.
W Suwałkach przez kilka ostatnich lat utrzymywał się stały dodatni przyrost naturalny. Niestety miniony rok 2020 różnił się pod tym względem od lat wcześniejszych. Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń – wpływ na taką sytuację miała pandemia koronawirusa i bardzo duża liczba zgonów zwłaszcza w końcówce 2020 roku.
Jak pokazują wstępne dane w 2020 roku w Suwałkach urodziło się 619 osób. Zmarło 711 mieszkańców Suwałk, z czego aż 67 z powodu COViD-19. Dla porównania w 2019 urodziło się 728 osób, zmarło 615 Suwalczan.
Serdecznie Państwa zachęcam do wzięcia udziału w zaplanowanym na ten rok Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Będzie on w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.
Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma dostępu do komputera i internetu, to będzie mógł skorzystać z urządzenia oraz pomocy pracowników Urzędu Miejskiego
w Suwałkach. Udostępnimy w suwalskim ratuszu odpowiednie pomieszczenie i sprzęt.
Jeżeli zaś ktoś nie będzie mógł wziąć udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, to wtedy skontaktuje się z nim „rachmistrz spisowy”, który pomoże w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Ostatni Narodowy Spis Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terytorium Polski od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. W ramach spisu zebrano dane obejmujące: terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną charakterystykę osób; migracje wewnętrzne i zagraniczne; charakterystykę etniczno-kulturową; niepełnosprawność; skład i strukturę gospodarstw domowych; wzajemne relacje członków gospodarstwa domowego; rodziny oraz charakterystykę mieszkań i budynków.
Spis ludności i mieszkań 2011 został realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym. Spis 2011 r. był wyjątkowy, zarówno ze względu na zastosowaną metodykę zbierania danych, jak i z uwagi na fakt, że był to pierwszy spis powszechny ludności i mieszkań realizowany od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.