W tym tygodniu obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej. Cieszę się bo będę miał okazję spotkać się z suwalskimi pracownikami oświaty po ponad rocznej przerwie. Niestety w 2020 roku z powodu pandemii nie mieliśmy okazji, by uświetnić ten ważny dzień dla wszystkich nauczycieli i osób związanych ze środowiskiem oświatowym.

Nie ulega wątpliwości, że nauczyciel jest drugą po rodzicach osobą – mającą tak duży wpływ na kształtowanie osobowości i systemu wartości młodego człowieka. Państwa zawód to ogromna odpowiedzialność. To również zobowiązanie do trudnej pracy związanej z przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem u uczniów właściwych postaw moralnych i społecznych. Realizacja tak ważnych zadań wymaga od nauczycieli szczególnego poświęcenia, cierpliwości i wrażliwości.

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne słowa podziękowania wszystkim pracownikom suwalskiej oświaty wraz z życzeniami wielu osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom wręczę już w czwartek nagrody pieniężne. Życzę również żeby tak jak dotychczas były respektowane wszystkie wymagania sanitarne i nie dochodziło do rozprzestrzeniania się COViD-19 w naszych szkołach i przedszkolach, a także w innych instytucjach i zakładach pracy naszego miasta. Pamiętajmy, że od nas samych najwięcej zależy.

Również po rocznej przerwie powraca Forum Biznesowe Pogranicza – najważniejsza gospodarcza impreza Polski północno-wschodniej. Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach oraz Miasto Suwałki organizują piątą edycję Forum pod hasłem „Nowa rzeczywistość. Nowe wyzwania” już 21-22 października 2021 r. W tych dniach sale konferencyjne Parku znów zapełnią się przedsiębiorcami, przedstawicielami władz publicznych, organizacji i instytucji otoczenia biznesu.

Nowa rzeczywistość po ponad roku pandemii to nowe wyzwania w prowadzeniu biznesu zarówno globalnie, jak i lokalnie na Suwalszczyźnie. Właśnie nowe perspektywy będą głównym tematem Forum tej jesieni. Suwalskie spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się zmianom, które w tym czasie dotknęły małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w naszym regionie, w Polsce i na świecie. Będziemy dyskutować, jak można lepiej przygotować się do przemian z perspektywy biznesu, rządu i samorządu.

Forum pozwoli wymienić się świeżymi refleksjami na te tematy w gronie odpowiedzialnych za gospodarkę gremiów: decydentów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, pracowników firm oraz mediów. Jest to szczególnie ważne w czasie, gdy negocjowany Krajowy Plan Odbudowy zakłada uruchomienie w całej Polsce nowych inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej kwotą 24 mld euro.