Wkraczamy w decydującą fazę związaną z rozpoczęciem realizacji miejskich inwestycji, na które udało nam się pozyskać wysokie dofinansowanie (prawie 30 mln zł) z funduszu „Polski Ład”.

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy oferty w przetargu na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10. Propozycje to ponad 16,5 mln zł oraz blisko 17,2. Teraz oferty są analizowane pod kątem spełnienia warunków postawionych w przetargu.

Inwestycja, którą chcemy zrealizować w „dziesiątce” ma się odbyć w formule zaprojektuj i wybuduj. Będzie to kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury.

Przypomnę tylko, że remont basenu to jedno z zadań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Ogólna kwota 29 898 000 zł przeznaczona zostanie na projekt pn. „Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki”. Dzięki temu w Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 7 i 10 wykonane będą remonty istniejących obiektów sportowych.

W przypadku „dwójki” i „siódemki” chodzi o remont nawierzchni boisk, a w „piątce” o budowę nowego boiska i remont sal sportowych.

Aktualnie złożone przez firmy oferty na wszystkie ww. inwestycje opiewają na łączną kwotę 39,3 mln zł. A to oznacza, że dofinansowanie (29 892 000 zł) wynosi 76,1%. Liczę na to, że uda nam się rozstrzygnąć przetargi, podpisać umowy i będziemy mogli przystąpić do prac budowlanych.

Równolegle z tymi procedurami staramy się o kolejne środki z „Polskiego Ładu” na inne inwestycje.

Złożyłem wnioski o dofinansowanie do projektów o łącznej wartości ok 100 mln zł. Aplikujmy o środki na budowę zupełnie nowej drogi, która połączy ul. Tysiąclecia Litwy z ul. I. Krasickiego i odciąży ruch w północno – wschodniej części Suwałk, a także o remont ulicy Franciszkańskiej, wokół której rozbudowują się nowe osiedla oraz kolejny etap rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4. Te ostatnie zadanie jest naszym priorytetem. Chcemy by powstały nie tylko nowe powierzchnie edukacyjne ale także i hala sportowa.

Szkoła liczy obecnie 35 oddziałów (klasy od I do VIII) i uczęszcza do niej 824 uczniów. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2026/2027 ilość oddziałów wzrośnie do 41. W ramach planowanej rozbudowy planujemy wybudowanie nowego pawilonu na 12 oddziałów szkolnych, wybudowanie nowego budynku sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu wokół. Szacujemy, że wartość tego zadania może osiągnąć 25 mln zł. Mam nadzieję, że uda się pozyskać na to dofinansowanie i przystąpić do prac jeszcze w tym roku.