Szanowni suwalczanie

Nasze miasto otrzymało blisko 50 000 000 zł dotacji z piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę sieci dróg w rejonie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poprawi się stan już istniejących ulic, ale również powstaną zupełnie nowe odcinki dróg otwierające nowe tereny inwestycyjne.

By skutecznie ubiegać się o pieniądze w tej edycji Polskiego Ładu musieliśmy być do tego dobrze przygotowani. Mamy aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nowe studium zagospodarowania miasta. Oba dokumenty determinują rozwój tej części Suwałk. Wiadomo, że będą to tereny przeznaczone pod przemysł.

Bardzo dziękuję za wsparcie zarówno ze strony biznesu i przedsiębiorców ale również za wsparcie polityczne dla tego projektu. Dzięki tym środkom otworzą się zupełnie nowe pespektywy do inwestowania w naszym mieście.

W ramach zaplanowanej inwestycji zostanie przebudowana wraz z sieciami cała ulica Wojska Polskiego II, od ulicy Turkusowej aż do pętli autobusowej przy skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. Oprócz tego powstanie zupełnie nowa droga łącząca ul. Dubowo z Wojska Polskiego. To właśnie ten odcinek otworzy blisko 60 ha nowych terenów inwestycyjnych.

Inwestycja zostanie podzielona najprawdopodobniej na 2 etapy. W pierwszym zostanie wybudowana droga łącząca ul. Wojska Polskiego z ul. Dubowo. Na te zadania są przygotowane dokumenty oraz wykupione grunty. W formule projektuj i buduj będzie wykonany pozostały odcinek. Cały projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2024 roku.