25-lecie kapłaństwa proboszcza suwalskiej konkatedry

25-lecie kapłaństwa proboszcza suwalskiej konkatedry

Z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa i mieszkańców miasta oraz parlamentu, władz samorządowych i przedstawicieli szkół, uczelni oraz innych instytucji obchodzono jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. dr. Antoniego Skowrońskiego, proboszcza parafii pw. Św. Aleksandra w Suwałkach.

Podczas uroczystości zorganizowanych 12 czerwca Miasto Suwałki reprezentowali: prezydent Czesław Renkiewicz wraz ze swym zastępcą Romanem Rynkowskim oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. Obecni byli także radni: Jarosław Schabieński i Jarosław Kowalewski reprezentujący IPN i WCR.

Kazanie w znacznej części dedykowane jubilatowi wygłosił ks. dr Paweł Tarasiewicz z Ełckiego Seminarium Duchownego, podkreślając intelektualne przygotowanie proboszcza i duże zaangażowanie w pracę duszpasterską i wychowawczą.  Życzenia kolejnych lat posługi z pożytkiem dla mieszkańców miasta i kraju przekazał poseł Jarosław Zieliński. Władze samorządowe Suwałk podziękowały za współpracę i możliwość organizacji uroczystości państwowych i miejskich w konkatedrze oraz przekazały życzenia dobrego pobytu w grodzie nad Czarną Hańczą.

Jubilat, dziękując wszystkim za przybycie nawiązał do relacji z wiernymi, które uważa za najważniejsze w pracy duszpasterskiej:

– Za sukces przyjmuję każdą rozmowę z osobą którą spotkałem na swej drodze oraz możliwość wysłuchania i wyświadczenia pomocy osobie potrzebującej. Dziękuję za życzliwość i wspieranie mojej posługi na drodze do lepszego świata.

Ks. dr A. Skowroński ma 50 lat. Posiada tytuł doktora filozofii. Jest jednym z 219 kapłanów, którzy wykształcili się w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 r. Następnie pracował m.in. w parafii Janówka oraz pełnił funkcję rzecznika prasowego i kanclerza Kurii Diecezjalnej oraz rektora ełckiego Seminarium. Od sierpnia 2021 r. jest proboszczem parafii pw. św. Aleksandra, jednej z największych parafii w diecezji. Od czasu wybudowania murowanego kościoła w Suwałkach, tj. od 1826 roku jest jego 15 proboszczem.

Top