25 lat Ośrodka Rehabilitacji

25 lat Ośrodka Rehabilitacji

Obchody 25-lecia Specjalistycznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach odbyły się w piątek (12 października) w miejscowym Parku Naukowo-Technologicznym. Jubileusz był okazją do gratulacji i życzeń. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, przedstawiciele placówek medycznych z miasta i regionu i pracownicy Ośrodka Rehabilitacji.

Ćwierćwiecze działalności SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji podsumowała Irena Łukaszuk, dyrektor placówki.

Działania w kierunku utworzenia Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach sięgają 1993 r. 16 czerwca 1993 r. ówczesny wojewoda suwalski – Cezary Cieślukowski wydał zgodę na utworzenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach. Od 1995 r. Ośrodek funkcjonuje przy ul. Waryńskiego 22A.

Obecnie placówka świadczy usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie leczenia bólu.

Leczenie obejmuje rehabilitację ambulatoryjną – świadczenia (porady lekarskie) udzielane w Poradni Specjalistycznej oraz wykonywanie zabiegów w pracowniach kinezyterapii i fizjoterapii, masażu i diagnostyki zabiegowej. Funkcjonują dwa Oddziały stacjonarne: Oddział Rehabilitacyjny oraz Rehabilitacji Neurologicznej oraz dwa Oddziały Dzienne Rehabilitacji.

Ponadto Ośrodek udziela również specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie leczenia bólu, wykonując u pacjentów zabiegi fizjoterapii przeciwbólowej oraz akupunktury. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu medycznego i wysoko kwalifikowanej kadry medycznej diagnozuje się choroby nerwów obwodowych.

Z okazji jubileuszu życzenia w imieniu samorządu dyrektor placówki złożyli Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk i Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach.

– To piękna uroczystość. Nas to cieszy szczególnie, że taki Ośrodek został utworzony. Stan zdrowia naszego społeczeństwa i te 10 tys. pacjentów rocznie, którzy trafiają do Państwa najlepiej świadczy o tym, że takie miejsce jest potrzebne. Gratulujemy jubileuszu, dziękujemy za te 25 lat wspaniałej pracy, w którą wkładacie, jestem przekonany serce, swoją wiedzę i umiejętności. Życzymy wielu pacjentów, ale tylko takich, którym będziecie w stanie pomóc. Po drugie życzymy, rozwoju Ośrodka, a przypomnę, że Miasto ma swój wkład w tę inicjatywę. Już przekazaliśmy trzy działki pod rozbudowę placówki i mamy kolejne plany – powiedział Prezydent Suwałk.

Czesław Renkiewicz za wspieranie ośrodka otrzymał wiązankę kwiatów.

Przypomnijmy, że na wniosek Prezydenta Suwałk, na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie zdecydowali  o darowiźnie działek na rzecz Województwa Podlaskiego pod rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. Koncepcja zagospodarowania działek przy Ośrodku Rehabilitacji przewiduje utworzenie strefy aktywności fizycznej dla pacjentów, ogrodu terapeutycznego, a także wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych. Docelowo, Ośrodek zakłada budowę dodatkowego pawilonu, w którym znajdowałby się basen dla pacjentów dorosłych i dzieci, pracownie hydroterapii i krioterapii oraz borowiny.

Top