25 lat Euroregionu Niemen

25 lat Euroregionu Niemen

W środę 8 czerwca podczas konferencji prasowej przewodniczący konwentu, Cezary Cieślukowski i dyrektor Małgorzata Dudzińska podsumowali ćwierćwieczu funkcjonowania Związku Transgranicznego Euroregionu Niemen.

Inicjatywa utworzenia euroregionu pojawiła się na początku 1995 roku w Deklaracji II Bałtyckiego Forum Gospodarczego, a w listopadzie podpisano porozumienie o utworzeniu Biura Euroregionu Niemen. W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie „Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen”, podpisali przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej. 4 kwietnia 2002 roku w Białymstoku przyjęto w skład Związku obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Bilans działalności Stowarzyszenia jest imponujący, ponad 33 zrealizowane projekty własne i partnerskie. Dofinansowanie 526 projektów samorządów i organizacji pozarządowych, na które pozyskano 30 milionów euro. Można tu wymienić budowę dróg powiatowych, ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim czy dofinansowanie budowy separatorów substancji ropopochodnych na kolektorach odprowadzających wodę deszczową w Suwałkach. To także  640 tysięcy uczestników szkoleń, konferencji  i imprez organizowanych przez Euroregion Niemen.

Związek Transgraniczny Euroregionu Niemen czekają duże zmiany. W związku z rosyjską agresją na Ukrainie Konwent Stowarzyszenia Euroregion Niemen zerwał w tym roku współpracę ze stroną rosyjską i białoruską.

–  Strona polska i litewska w kontekście aktualnych wydarzeń potwierdziły potrzebę dalszego zacieśnienia współpracy w obszarze Euroregionu Niemen w nowej formule polsko-litewskiej – powiedział C. Cieślukowski

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpocznie działalność Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Niemunas – Niemen” Sp. z o.o.

Top