3 października 2022 r. w auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Franciszka E. Szczepanika odbyła się uroczysta inauguracja 23 roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach. Na widowni zasiadło kilkuset studentów UTW, pracowników PUZ, wolnych słuchaczy oraz gości. Nie zabrakło rozmów, uśmiechu, przemówień, podziękowań i chwil wzruszenia.

Prezes UTW Maria Jolanta Lauryn osobiście dziękowała osobom, które tworzyły i współtworzyły Stowarzyszenie oraz na co dzień wpływają na jego wizerunek i skuteczne działanie. Witając uczestników spotkania zwróciła uwagę na współpracę z suwalska Uczelnią, która umożliwia sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

– Zależy nam na rozwoju naszych członków, a Uczelnia nam to umożliwia, m.in. zapewniając wykłady. Mamy dużo potrzeb ale i konkretnych planów. Studenci UTW chcą czuć się bezpiecznie, wychodzić z domu i edukować się permanentnie. Chcą umiejętnego przyswajania wiedzy z zakresu biologii, medycyny, psychologii i kulturoznawstwa. A wszystko to w celu poznania szeroko pojętych procesów starzenia się człowieka (…). Cieszę się, że  przetrwaliśmy najtrudniejszy czas w naszej historii, czyli pandemię. Znów działamy prężnie. Na zajęcia edukacyjne, teatralne oraz muzyczne, kabaretowe i sportowe uczęszcza 158 osób. Od czerwca przybyło nam kolejnych 21 osób, które uczęszczają do 12 pracowni i kół zainteresowań w 10 sekcjach. Nadal też piszemy projekty i skutecznie zabiegamy o zewnętrzne źródła finansowania.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli włodarze miasta: prezydent Suwałk – Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej – Zdzisław Przełomiec oraz wiceprzewodniczący Jacek Niedźwiedzki.

– Jesteście Państwo bardzo aktywnymi Suwalczanami. Dziękujemy, że czynnie włączacie się w życie naszego miasta i że zarażacie innych swoją energią. Chcielibyśmy zapewnić, że nasze miasto jest otwarte na inicjatywy i pomysły. Staramy się pamiętać także o waszych potrzebach – mówił do słuchaczy Cz. Renkiewicz, prezydent Miasta Suwałk.

Podczas inauguracji roku wykład pod tytułem „Nauka i edukacja nasza wspólną przyszłością – rola UTW w środowisku lokalnym” dla zgromadzonych wygłosiła dr Małgorzata Andryszczyk, dziekan Wydziału Zdrowia PUZ Suwałki. Z prezentowanego materiału wynikało m.in., że nowe pokolenie 60+ będzie się różnić od obecnego. Przyszli starsi będą zdrowsi, aktywni zawodowo, z innym nastawieniem do życia i swojej starości oraz młodzi duchem. Czas ich życia po odchowaniu dzieci będzie dłuższy, co wpłynie zarówno na ich styl życia, jak też i na ujawnienie nowych potrzeb konsumpcyjnych. Bardzo ważna będzie jednak, na każdym etapie życia seniora akceptacja ograniczeń wynikających z biologicznych i psychicznych zmian, będących następstwem naturalnego procesu starzenia się organizmu. Pozwoli ona na oddalenie biernego i fatalistycznego zapatrywania się na starość jako etap bezradności.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku to wszechstronne uaktywnianie seniorów, czynne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Kontakt ze Stowarzyszeniem pod adresem: ul. T. Noniewicza 10/p.437, 16-400 Suwałki, telefon 664 453 220 oraz informacje na stronie: www.utw.suwalki.pl