Pora na wiosenne porządki w Suwałkach. W ubiegłym tygodniu w czwartek (18 marca) spotkałem się z przedstawicielami suwalskich służb mundurowych, przedstawicielami miejskich firm i spółek oraz prezesami spółdzielni mieszkaniowych, by omówić i zaplanować najważniejsze prace porządkowe, które są konieczne do zrealizowania w związku z wiosną która rozpoczęła się 2 dni temu. Do końca kwietnia całe miasto powinno być uporządkowane – poczynając od stanu dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów.

Zima w tym roku nie była łaskawa i zostawiła po sobie sporo zniszczeń w jezdni oraz na terenach zielonych. Mająca miejsce sytuacja z rozwojem choroby wywołanej przez tzw. koronawirusa nie zwalnia nas od codziennych obowiązków i prac na rzecz miasta i jego mieszkańców. W sezonie zimowym 2020/2021 Miasto Suwałki na „akcję Zima” wydało dokładnie 1 865 826,84 zł.
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ma za zadanie m.in. uprzątnięcie i przygotowanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych po zimowym utrzymaniu, uporządkowanie zieleńców (wygrabienie, zebranie śmieci), odnowienie poziomego oznakowania ulic miasta, mycie słupów sygnalizacji świetlnej, znaków pionowych, lamp, odnowienie ławek. Priorytetowym zadaniem jest ukwiecenie miasta. Przypominam, że Zarząd Dróg i Zieleni ma już przygotowane prawie 50 000 sadzonek nowych kwiatów, ponad 100 drzew i 400 krzewów.

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS spółka z o.o. oraz zarządcy spółdzielni mieszkaniowych mają za zadanie uprzątnięcie administrowanych terenów po zimowym utrzymaniu (chodniki, place zabaw, podwórka, zieleńce), dokonanie wiosennego przeglądu nieruchomości (uzupełnienie brakujących elementów np. klosze, wybite szyby, odnowienie klatek, drzwi). Zwrócenie uwagi na gniazda śmieciowe, kontenery, wejścia do klatek i zejścia do piwnicy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suwałkach ma za zadanie przegląd wiosenny autobusów komunikacji miejskiej, umycie wewnątrz i zewnątrz wszystkich samochodów, dbanie o porządek na miejskim targowisku oraz uprzątnięcie po okresie zimowym cmentarza komunalnego wraz z przyległym parkingiem.
Mam również nadzieję, że lada moment na suwalskie ulice wyjadą nasze nowoczesne i ekologiczne autobusy napędzane gazem CNG, które są już w Suwałkach i czekają na pierwsze dostawy gazu, by mogły ruszyć w swoje trasy.

Straż Miejska ma zwrócić szczególną uwagę na stan chodników przy posesjach prywatnych, sprzątanie terenów przez właścicieli psów.
Ośrodek Sportu i Rekreacji ma uporządkować administrowane przez siebie tereny. Zaraz po świętach wielkanocnych pracownicy OSIR powrócą do czyszczenia koryta Czarnej Hańczy. Tym razem będzie to odcinek wzdłuż ulic Reymonta i Krzywólka.
Poleciłem, by wszystkie miejskie służby do 30 kwietnia 2021 r. złożyły meldunek dotyczący stanu uporządkowania Miasta po zimie oraz wykonanych prac wiosennych.