Chciałbym dziś Państwu przypomnieć o możliwości skorzystania z Programu osłonowego w zakresie refundacji części opłat za odpady komunalne. Program na lata 2020-2021 został przyjęty na mój wniosek przez Radę Miejską w Suwałkach i ma na celu wsparcie słabiej uposażonych mieszkańców. Program choć działa od roku, to skorzystało z niego tylko 22 Suwalczan.

Jakie trzeba spełnić warunki by zostać objętym wsparciem? Program dotyczy samotnie zamieszkujących osób oraz uzyskujących miesięczne dochody w wysokości nieprzekraczającej 1500 zł netto. Warunkiem jest też prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i brak zaległości w opłatach. By ubiegać się o taką dopłatę należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach przy ul. Filipowskiej 20. Jeżeli spełniają Państwo powyższe warunki to serdecznie zachęcam do skorzystania z tej formy wsparcia, dzięki której otrzymają Państwo świadczenie w wysokości 13 zł miesięcznie.

Skoro o dopłatach mowa pragnę również przypomnieć, że od ponad tygodnia trwa nabór wniosków na dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – czyli tzw. dopłat do wymiany źródeł ciepła. Na ten cel Miasto przeznaczy w tym roku 200 000 zł.

Ten program działa w naszym mieście już od 5 lat. Dzięki jego realizacji w 341 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne. Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało do tej pory 199 mieszkańców Suwałk. 84 zabudowania podłączono do sieci PEC. W 58 budynkach wymieniono piece na bardziej proekologiczne. W sumie w ramach dotacji przekazaliśmy do tej pory 1 174 904,39 zł.

Kwota dotacji waha się pomiędzy 3 000, a 6 000 zł i jest zależna od dochodu przypadającego na 1 członka rodziny.

Wnioski o dopłatę pomogą wypełnić pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmowane do końca marca. Zachęcam do zainteresowania się programem. Warto skorzystać z dopłaty i dzięki temu zadbać o lepszą jakość powietrza w Suwałkach, którym wszyscy oddychamy.