W Suwałkach od kilku już lat staramy się stwarzać zróżnicowaną ofertę spędzenia czasu naszych seniorów. Jednym z elementów tej działalności są funkcjonujące Kluby Seniora. Mam dla Państwa dobrą informację. Właśnie rozstrzygnąłem konkursy na kontynuację funkcjonowania klubów.

Jednym z nich jest Klub Seniora przy ul. Ciesielskiej 15. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. To miejsce przyjazne Seniorom, w którym mogą nauczyć się nowych umiejętności oraz rozwijać swoje dotychczasowe pasje. Z oferty Klubu w 2022 roku korzystało stale 77 osób. Realizacja zadania została dofinansowana z budżetu Miasta kwotą 37 845,21 zł.
Jest też Klub Seniora „Oratorium 60+” w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3. Ma na celu zwiększenie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej osób starszych, podniesienie jakości życia i wzmacnianie ich pozycji w społeczeństwie. Z oferty Klubu w 2022 r. korzystało na stałe 35 osób, a na ten cel wydaliśmy 20 000,00 zł.

W 2022 roku działał też Klub Seniora „Dobry Czas” prowadzony przez Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Popiełuszki. Klub prowadzi działania kulturalno-oświatowe, proponuje atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego czy upowszechnia zdrowy tryb życia. Z oferty Klubu w ubiegłym roku na stałe korzystało 58 stałych beneficjentów. Na ten cel przeznaczyliśmy 20 000,00 zł.

Mamy też Suwalski Klub Seniora na Osiedlu Północ przy ul. F. Chopina 6a. Jest prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”. Działania w Klubie prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i specjalistów z różnych dziedzin. Klub oferuje szereg działań edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych oraz warsztaty rozwoju osobistego. Miasto w 2022 roku wsparło działalność Suwalskiego Klubu Seniora na Osiedlu Północ kwotą 110 000 zł. Z oferty Klubu w 2022 roku korzystało na stałe 91 osób.

Przypomnę, że w tym roku w ramach programu Senior+ w Suwałkach otworzyliśmy kolejny klub, który powstał przy ul. Zastawie. 46 osób złożyło już chęć udziału w pracach klubu. Działa on w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Koszt przystosowania i wyposażenia pomieszczeń Klubu Senior+ zamknął się kwotą blisko 300 000 zł, z czego środki w wysokości 200 000 zł pochodziły z budżetu państwa.

Mam nadzieję, że ta zróżnicowana i szeroko dostępna oferta spotka się z uznaniem suwalskich seniorów. Zachęcam Państwa do udziału w zajęciach, które proponują wszystkie powyższe placówki.