Już w grudniu wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej zajmiemy się procedowaniem projektu budżetu naszego miasta na 2022 rok.

Przygotowanie budżetu na przyszły rok było procesem długotrwałym, transparentnym i szeroko omawianym. Włączyłem w opracowanie tego projektu wszystkich Radnych Rady Miejskiej. Już w czerwcu wystąpiłem do kół i ugrupowań zasiadających w Radzie z pisemną prośbą o przygotowanie swoich propozycji i rozwiązań systemowych dla budżetu na przyszły rok.
Pracowaliśmy nad tym dokumentem wspólnie przez kilka miesięcy. Dziękuję wszystkim Radnym za zaangażowanie. Nie znam drugiego takiego miasta, gdzie władze przygotowują projekt ze wszystkimi Radnymi zasiadającymi w tym gremium. Mam nadzieję, że ten fakt spowoduje, iż cała wysoka Rada podniesie rękę za przyjęciem finansów naszego miasta na 2022 rok.
Muszę stwierdzić, że jest to najtrudniejszy budżet, który przyszło mi w mojej pracy Prezydenta przygotować. Wszystko z uwagi na reformę systemu podatkowego w ramach „Polskiego Ładu” oraz pomniejszenie z tego tytułu dochodów własnych miasta.

Budżet na 2022 r. to dochody w kwocie 469 189 852 zł. Wydatki sięgają 511 886 031 zł. Deficyt zostanie pokryty z kredytu (13 399 775 zł) i wolnych środków (29 296 404 zł). Po raz pierwszy w historii wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące. Zmienione prawo dopuszcza taką ewentualność. Wcześniej nie było to możliwe. Jednak nie cieszy nas akurat takie rozwiązanie bo budżet niestety się nie bilansuje. Opieraliśmy się na narzuconych przez Ministerstwo Finansów wskaźnikach.

Nadrzędną kwestią było zabezpieczenie w projekcie budżetu środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek miejskich (m.in. ZDiZ, OSiR, żłobek miejski, pracownicy administracji i obsługi jednostek oświatowych czy Urząd Miejski) oraz instytucji kultury. Fundusz płac w każdej jednostce wzrośnie o 10%. O konkretnych wysokościach wzrostu wynagrodzeń wśród pracowników zdecydują ich dyrektorzy. Szalejąca inflacja w kraju i rosnące ceny artykułów i usług powodują, że musimy zadbać o właściwe wynagrodzenie miejskich pracowników świadczących usługi na rzecz wszystkich Suwalczan.

Budżet to oczywiście też inwestycje. Największa kwota to ta, którą przeznaczymy na zadania inwestycyjne w szkołach: remont zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 i budowa boiska w tej placówce, remont boisk w Szkołach Podstawowych nr 2 i 7 oraz remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10. Pieniądze na ten cel pozyskaliśmy z „Polskiego Ładu”.
O innych planach inwestycyjnych oraz szczegółach dotyczących budżetu na 2022 rok przeczytają Państwo na kolejnych stronach tego wydania DwuTygodnika Suwalskiego.