Suwałki są miastem obywatelskim. Stawiam taką tezę z pełną odpowiedzialnością, ponieważ świadczą o tym konkretne dowody.

Z powodzeniem przeprowadziliśmy dwie procedury związane z Budżetem Obywatelskim. Lada moment ruszymy z przygotowaniami do jego trzeciej edycji. Mieszkańcy naszego Miasta coraz chętniej zabierają głos w sprawach, które dotyczą funkcjonowania Suwałk, jak chociażby niedawno przeprowadzone konsultacje w sprawie wyglądu suwalskich bulwarów.

Wiele grup ma również swoje reprezentacje, które działają prospołecznie skupiając się w radach funkcjonujących przy Prezydencie Miasta Suwałk. Mamy Radę Gospodarczą, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Radę Sportu, a także niedawno utworzoną – pierwszą w naszym Województwie – Radę Seniorów. Do głosu dochodzi kolejna grupa czyli suwalska młodzież.

W ostatnim czasie – na moją prośbę – w szkołach ponadgimnazjalnych została przeprowadzona ankieta, w której zapytaliśmy suwalskich uczniów czy zauważają potrzebę utworzenia w Suwałkach Rady Młodzieży oraz czym taka Rada powinna się ich zdaniem zajmować.

Ku mojemu zadowoleniu młodzi Suwalczanie chętnie odpowiedzieli na ankietę. Zebraliśmy opinie aż od 1570 uczniów. Za utworzeniem Rady odpowiedziało się aż 1321 z ankietowanych osób, co stanowi 84% ogółu biorącego w badaniu.

Dzięki ankiecie wiem też, które obszary życia naszego miasta, najbardziej interesują młodych Suwalczan. To przede wszystkim: finansowanie inicjatyw młodzieżowych, ochrona praw i godności ucznia, wydarzenia kulturalne oraz szeroko rozumiany sport.

W związku z wynikami tych badań niezwłocznie przystąpiłem do organizacji bezpośredniego spotkania z młodzieżą, by rozpocząć dyskusję nad celem i formą utworzenia Rady Młodzieży. Już dziś w tej sprawie spotkam się z przedstawicielami samorządów szkolnych z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych.

O wynikach spotkania – jak zawsze – poinformuję Państwa na łamach DwuTygodnika Suwalskiego.