Już prawie miesiąc trwa brutalna napaść Rosji na Ukrainę. Wojna zbiera coraz większe żniwo wśród niewinnej ludności cywilnej. Z przerażeniem codziennie patrzymy na obrazy, które docierają do nas z Ukrainy. To ogromna katastrofa humanitarna dla tego kraju, a dla nas Polski, sojuszu NATO i Unii Europejskiej olbrzymie wyzwanie – przede wszystkim związane z kryzysem uchodźczym.

Sytuacja na Ukrainie to również duże wyzwanie dla Miasta Suwałki. Praktycznie każdego dnia poświęcamy ogrom czasu i zaangażowania w prace związane z pomocą uchodźcom.

Od ubiegłego tygodnia Urząd Miejski rozpoczął proces rejestracji uchodźców z Ukrainy. W Urzędach na terenie całego kraju są im nadawane numery PESEL. W Suwałkach udało nam się to zorganizować poprzez system kolejkowy i dobrą komunikację z uchodźcami, którzy są w naszym mieście. Sam proces rejestracji przebiega bez zakłóceń. Systemy działają prawidłowo. Mamy przeszkolone osoby, gotowe druki, skoordynowaną pracę. Podjęliśmy też decyzję o wydłużeniu czasu pracy do 10 godzin oraz będziemy pracować w weekendy.

W chwili gdy powstaje ten tekst w obiektach, które stworzyły na terenie Miasta miejsca dla uchodźców jest 296 osób. Podejrzewam, że drugie tyle znalazło już schronienie w prywatnych mieszkaniach. Tak naprawdę proces rejestracji pokaże nam skalę migracji do naszego miasta.

Kolejnym wyzwaniem będzie kwestia związana z zapewnieniem tym osobom mieszkań i pracy. Jako samorząd staramy się wspierać te działanie. Działa już strona internetowa „Ukraina w Suwałkach – darmowe ogłoszenia”: www.ukraina.suwalki.eu Będzie to internetowa tablica z ogłoszeniami, w języku polskim i ukraińskim. Ogłoszenie będzie mógł umieścić każdy kto szuka bądź chce zaoferować pracę lub mieszkanie oraz inną pomoc. Narzędzie posłuży

do bezpośredniej komunikacji między Ukraińcami mieszkającymi w Suwałkach oraz mieszkańcami naszego miasta.
Szanowni Państwo. Dziękuję, że tak wielu z Was okazuje w ostatnich dniach tak dużo wsparcia dla ludności ukraińskiej, która ucieka do Polski przed zbrojną agresją Rosji na ich ojczyznę. Jako Prezydent Suwałk jestem dumny z Państwa zaangażowania.

Dziękuję Państwu za Wasze otwarte serca i energię. Jestem dumny z takich mieszkańców