Mam dziś dobrą wiadomość dla suwalskiego środowiska oświatowego. Miasto Suwałki otrzymało informację z Ministerstwa Finansów o gwarancji pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Subwencja oświatowa uwzględniająca wzrost płac została zwiększona o ponad 24 mln zł.
Po uwzględnieniu powyższej kwoty w budżecie miasta, subwencja oświatowa na 2024 r. wynosi ogółem 193 937 484 zł. Zaplanowane wydatki bieżące na 2024 r. w oświacie kształtują się na poziomie 269 466 132 zł.
Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji, kiedy Ministerstwo Finansów zasili rachunki bankowe samorządów zwiększoną kwotą subwencji. Mimo to podwyżki wypłacane będą z wyrównaniem od miesiąca stycznia 2024 r.
W suwalskich jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 1232 nauczycieli. Zatrudnienie wg stopnia awansu zawodowego wygląda następująco:
• nauczyciele początkujący: 211,
• nauczyciele mianowani: 169,
• nauczyciele dyplomowani: 852.
Nowe stawki wynagrodzenia nauczycieli wzrosną
o 33% dla nauczycieli początkujących oraz o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych (średnio o ponad 1188-1365 zł).
Warto dodać, że w 2023 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki, która pozwoliła na podwyższenie dodatku motywacyjnego nauczycielom z 4 do 6%. Dzięki podjętym działaniom, z uwagi na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wzrostowi ulegną również dodatki motywacyjne przyznawane nauczycielom.