Każdego roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. W naszym mieście to pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, DPS Kalina, Środowiskowego Domu Samopomocy czy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Ten szczególny dzień jest okazją do zwrócenia uwagi na osoby, które stają się „przewodnikami” do godnego życia tych ludzi, którym trudno jest samodzielnie radzić sobie z trudnościami. Jestem szczególnie wdzięczny za Państwa dążenia, aby pomoc i udzielane wsparcie były coraz skuteczniejsze, a ich jakość coraz lepsza.

Życzenia z okazji tego święta dedykuję wszystkim, którzy wybrali karierę zawodową, skupioną na niesieniu pomocy ludziom znajdującym się
w trudnych sytuacjach – nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi, czy duchowymi.

Niech te święto, Dzień Pracownika Socjalnego i wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej oraz sposób jego świętowania i przeżywania, będzie dla Państwa powodem do dumy z wykonywanej pracy.

Wyrażam głębokie uznanie i wdzięczność za Państwa zaangażowanie w działania na rzecz osób potrzebujących. Życzę Państwu jak i Waszym najbliższym, zdrowia i szczęścia, a otoczeniu zawodowemu wytrwałości, wiarygodności w działaniu i skutecznego budowania wzajemnego zaufania.