W tym miesiącu przekażę Radzie Miejskiej w Suwałkach Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.

Głównym celem tego dokumentu jest wskazanie kierunków rozwoju i sposobów wsparcia przedsiębiorczości w Suwałkach oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego miasta do 2030 roku. Przyjęcie i realizacja Programu pozwoli na zrównoważony i stabilny rozwój gospodarczy Suwałk w najbliższych latach.

Program odpowiada również na wyzwania demograficzne stojące przed miastem. Dotyczą one w głównej mierze starzenia się społeczności miasta oraz migracji młodych potencjalnych przedsiębiorców, budujących potencjał miasta. Prognozowana liczba ludności w Suwałkach w 2030 r. to 68 801 mieszkańców. Ten przewidywany przez demografów spadek wiązał się będzie z mniejszą liczbą osób w wieku produkcyjnym na rynku pracy.
Na koniec roku 2021 r. zarejestrowano w Suwałkach 7 429 podmiotów gospodarczych. Dlatego też poprzez realizację programu musimy zadbać o istniejące oraz założone w przyszłości firmy, a także wspierać naszych mieszkańców.

To gospodarka i przedsiębiorczość zawsze będzie motorem napędowym. Musimy o to dbać, bo dzięki temu możemy liczyć na zatrudnienie i środki do życia dla Suwalczan oraz stabilny rozwój miasta.

Cieszę się, że program powstał.