Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Suwalskich Szkół,
Drodzy Rodzice i Uczniowie,
kończymy kolejny rok szkolny. Rok wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Rok wielu osiągniętych sukcesów, cennych inicjatyw i twórczych działań na rzecz edukacji.
Koniec roku szkolnego jest okazją do złożenia wszystkim gratulacji i podziękowań. Uczniom gratuluję wspaniałych sukcesów i osiągnięć, tych małych i dużych. Pamiętajcie, że w życiu ucznia liczą się nie tylko sukcesy, ale każdy dzień przynoszący postęp w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu osobowości.
Rodzicom dziękuję za nieustanne wparcie, zaangażowanie i działanie na rzecz suwalskich szkół.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,
w imieniu Suwalskiego Samorządu i własnym dziękuję Nauczycielom i Wychowawcom za trud włożony w nauczanie, opiekę i wychowanie uczniów. Sukcesy uczniów są również Państwa zasługą, bo to Wy przekazujecie im swoją wiedzę i pasję, kształtujecie ich umiejętności i postawy. Rozbudzacie w uczniach ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki.
Życzę, aby nie zabrakło Wam zapału do dalszej pracy, a kończący się rok szkolny dał poczucie satysfakcji i spełnienia.
Pracownikom Administracji i Obsługi dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz za rzetelne i odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków.
Życzę Państwu, aby okres wakacji był czasem radosnego odpoczynku, okazją do ciekawych spotkań i sposobem na zregenerowanie sił przed nowym rokiem szkolnym.

Drodzy uczniowie,
przed Wami ponad dwa miesiące wypoczynku. Życzę, aby były to wakacje pełne niezapomnianych przygód i doznań. Abyście spędzili je w bardzo wartościowy sposób, atrakcyjnie i radośnie, a przede wszystkim – bezpiecznie. Wykorzystajcie ten czas jak najmądrzej.
Życzę pięknej pogody, wspaniałych przeżyć i szczęśliwego powrotu do szkoły.
Do zobaczenia na rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024.