W dniu, w którym trafia do Państwa to wydanie DwuTygodnika Suwalskiego podpisuję z Władzami Gminy Suwałki porozumienie o utworzeniu tzw. związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Przy jego pomocy Miasto i Gmina będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia – głównie inwestycyjne.

Porozumienie międzygminne powołujące Związek ZIT, które zawieramy z Gminą Suwałki określi zasady współpracy naszych jednostek samorządu terytorialnego, które stworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk. Będziemy musieli opracować specjalną strategię, a następnie ją wdrożyć.

Ideą ZIT-u jest współpraca na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą zarówno Miasta, jak i Gminy Suwałki. Przy pomocy ZIT będziemy mogli realizować wspólne inwestycje dzięki środkom z Unii Europejskiej. Będzie to głównie taka infrastruktura, jak drogi czy różne sieci. Na pewno nie zabraknie też inwestycji związanych z opieką nad dziećmi.

Fundusze na ten cel pochodzić mają z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Bardzo dziękuję Władzom Gminy
Suwałki za podjęcie tej współpracy. Liczę, że dzięki niej uda nam się zrealizować wiele ciekawych inwestycji na rzecz naszych mieszkańców, którzy są sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi, a nawet często rodzinami.