Runda ważnych spotkań

W ostatnich dniach miałem okazję do spotkań i rozmów z wieloma przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, którzy przybywali w Suwałkach i na Suwalszczyźnie. Na suwalskim lotnisku 7 lipca wylądował śmigłowcem Prezydent RP Andrzej Duda, który wizytując tzw. przesmyk suwalski spotkał się z żołnierzami stacjonującymi na pograniczu polsko-litewskim oraz w nieodległym Marijampolu z Prezydentem Litwy Gitanasem Nauseda. W trakcie powitania i krótkiej rozmowy z Prezydentem A. Dudą na naszym lotnisku poruszyłem kwestię potrzeby uspokojenia medialnej dyskusji wokół tematu tzw. przesmyku suwalskiego, która może doprowadzić do zmniejszenia ruchu turystycznego na Suwalszczyźnie oraz ograniczenia inwestycji firm na tym terenie. Wcześniej, tego samego dnia miałem też możliwość rozmowy z Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem, któremu zasugerowałem potrzebę poprawy infrastruktury, szczególnie tej dotyczącej bezpieczeństwa lotów na naszym lotnisku, z którego korzysta zarówno nasze wojsko, jak też wojska NATO.

8 lipca w Suwałkach obradował Zarząd Związku Miast Polskich, do którego też należy nasze miasto. W posiedzeniu tym wzięli udział prezydenci i burmistrzowie prawie trzydziestu polskich miast. Zaopiniowano wiele projektów ustaw i rozporządzeń, ale w obradach dominowała sprawa finansowania miejskich samorządów i zmian podatkowych, które w znaczny sposób zmniejszają dochody bieżące miast na prawach powiatów. Z przedstawionej prezentacji jasno wynikało, iż biorąc pod uwagę kwotę dotacji przypadającą na jednego mieszkańca, rządowe transfery na inwestycje samorządów w największym stopniu są kierowane do gmin, a w najmniejszym do miast na prawach powiatów.

Interesujące było też kameralne spotkanie zorganizowane ad hoc 10 lipca z inicjatywy Posła Jarosława Zielińskiego w Domu Kultury w Nowince z Premierem RP Mateuszem Morawieckim, który miał chwilę czasu po obchodach poświęconych Obławie Augustowskiej w Gibach. Wzięło w nim udział ok. 20 samorządowców. Korzystając z okazji, poza tematem tzw. przesmyku suwalskiego poruszyłem w swoim wystąpieniu sprawę podjęcia decyzji przebiegu drogi ekspresowej Via Carpatia z Białegostoku do Suwałk po dzisiejszej trasie drogi krajowej nr 8 z połączeniem się z drogą ekspresową nr 61 (Via Baltica) na węźle drogowym w Raczkach. Jest to jak wiemy tzw. czwarty alternatywny wariant, który został najwyżej oceniony przez specjalistów i drogowców, co wynika z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej. Pan Premier powiedział, że temat ten przedstawił mu kilka dni temu Poseł Jarosław Zieliński i też jest za takim przebiegiem tej trasy, ale jeszcze w tej sprawie będzie rozmawiał z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Pojawia się więc szansa, że nasze starania o przebieg i budowę tej drogi ekspresowej zakończą się sukcesem. Inną sprawę, którą zasygnalizowałem Premierowi jest problem finansowania przez samorządy wydatków bieżących, głównie miasta na prawach powiatu, co jest następstwem ograniczonych wpływów podatkowych po ostatnich zmianach w PIT. Nie usłyszałem jednak w tym zakresie od Premiera pozytywnych informacji, który podkreślił, iż nadchodzące 2-3 lata będą bardzo trudne nie tylko dla budżetów samorządów, ale też i finansów państwa, a więc trzeba poszukiwać rezerw i oszczędzać. Zaznaczył również, iż trwają prace nad poluzowaniem reguł wydatkowych i zadłużania się samorządów.

Nie ulega wątpliwości, iż bezpośrednie spotkania i rozmowy z najwyższymi przedstawicielami władz państwowych to wyśmienita okazja do przedstawienia im naszych potrzeb i oczekiwań, co może mieć pozytywny wpływ na podejmowane przez nich decyzje dotyczące rozwoju Suwałk i regionu.