Do 16 sierpnia trwa nabór wniosków do kolejnej edycji rządowego programu Polski Ład, który daje możliwość złożenia 3 projektów: do 2, do 8 i do 30 mln zł. Miasto Suwałki ma już przygotowany komplet dokumentów i będziemy starać się o pozyskanie środków w każdej kategorii.

Jeżeli istnieje możliwość to zawsze staramy się skorzystać z programów dzięki którym do naszego Miasta trafią dodatkowe środki finansowe. Niedawno złożyłem wniosek o wartości 71 mln zł na budowę kolejnych dróg w południowej, przemysłowej części Suwałk. Teraz składamy swoje wnioski do Polskiego Ładu.

Wniosek na 2 mln zł zakłada rewitalizację centrum Suwałk w kwartale ulic: Noniewicza, Wigierska, Wesoła i Waryńskiego. Projekt ma na celu uporządkowanie tego terenu poprzez wybudowanie dróg wewnętrznych i parkingów oraz wyburzenie niepotrzebnych budynków, a także założenie nowych terenów zielonych.

Wniosek na 8 mln zł dotyczyć będzie z kolei przebudowy dróg w centrum miasta. Cel to dokończenie budowy ulicy Muzycznej łącznie z połączeniem jej z ulicą Kościuszki oraz przebudową jednokierunkowego odcinka ulicy Waryńskiego od T. Kościuszki do T. Noniewicza. Ta druga droga wymaga poprawy bezpieczeństwa w zakresie chodników i dodatkowych prawoskrętów.

Wniosek na 30 mln zł zakłada kompleksowy projekt związany z przebudową 3 ulic w Suwałkach. Przede wszystkim modernizacja ulicy Powstańców Wielkopolskich, budowa ulicy Reymonta na odcinku od ul Szpitalnej do Krzywólki oraz remont ul. Piaskowej od Sejneńskiej do granic administracyjnych Suwałk.