W 17 rocznice śmierci ks. Jerzego Zawadzkiego przedstawiciele Stowarzyszenia im. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach i parafianie złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej ks. Jerzego.

Źródło: Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Popiełuszki