W tym tygodniu rozpoczyna się astronomiczna wiosna. Za naszymi oknami czuć już pierwsze oznaki cieplejszej aury, dlatego też jest to najwłaściwszy moment by przystąpić do wiosennych porządków.

W naszym mieście prace porządkowe już ruszyły. Zarząd Dróg i Zieleni, który odpowiada za czystość: parków, skwerów, ulic czy placów przeprowadza od kilku dni intensywne prace związane z grabieniem, zamiataniem czy porządkowaniem naszej miejskiej przestrzeni.

Liczę, że w związku ze zbliżającą się wiosną miasto zostanie pięknie i jak najszybciej ukwiecone, ulice i chodniki zostaną uprzątnięte, a budynki mieszkalne i tereny wokół nich zostaną przeglądnięte i w miarę potrzeb wyremontowane.

Specjalnie po to, by zadbać o jak najlepszy wygląd naszego miasta po zimie – tydzień temu we wtorek – zorganizowałem w suwalskim Urzędzie Miejskim spotkanie z przedstawicielami suwalskich służb mundurowych, przedstawicielami miejskich firm i spółek oraz prezesami spółdzielni mieszkaniowych, a by omówić i zaplanować najważniejsze prace porządkowe, które są konieczne do zrealizowania po zimie. Generalnie ustaliliśmy, że do końca kwietnia, całe miasto powinno być uporządkowane – poczynając od stanu dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów.

Oczywiście, każda z instytucji poznała również moje oczekiwania wobec nich. Mam nadzieję, że moje uwagi i sugestie zostaną jak najszybciej zrealizowane.

Zarząd Dróg i Zieleni ma m.in. jak najszybciej przystąpić do usuwania ubytków w jezdni, wyczyścić lub odmalować znaki poziome i pionowe na ulicach, a także sprawdzić stan ławek parkowych i ścieżek rowerowych.  Nasza firma ma też jak najszybciej uporać się z czyszczeniem ulic i chodników po zimie. Zwróciłem także uwagę na to, by uporządkować tereny należące do spółdzielni mieszkaniowych oraz Zarządu Budynków Mieszkalnych – głównie tereny zielone i place zabaw.

Straż Miejska ma z kolei zająć się egzekwowaniem czystości w mieście. Ma również zostać przeprowadzona specjalna wizja lokalna, w trakcie której specjaliści, m.in. miejski architekt i konserwator zabytków ocenią stan suwalskich obiektów zabytkowych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma zadbać o przegląd i czystość autobusów komunikacji miejskiej oraz uprzątnąć cmentarz komunalny.

Zachęcam również Państwa by zadbać o porządek i uprzątnięcie swoich podwórek i posesji. Musimy pamiętać, że wszyscy razem dbamy o czystość, a tym samym i wizerunek naszego miasta. Osoby, którzy odwiedzają Suwałki bardzo często mówią mi, że jest u nas schludnie, czysto i elegancko. Mam nadzieję, że taka ocena nadal będzie aktualna i w tym roku. Dlatego jeszcze raz zachęcam Państwa do tego by dbać o to jak wygląda nasze miasto.