Jeszcze do 31 marca można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na remont obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Miasta Suwałki. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, w Budżecie Miasta zarezerwowaliśmy na ten cel 200 tysięcy złotych.

Zasady przyznawania dotacji określa UCHWAŁA NR XLII/457/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 27 listopada 2013 r. Oczywiście trzeba złożyć odpowiedni wniosek, który stanowi załącznik do tej uchwały uzupełniony o szereg innych dokumentów, które są niezbędne by uzyskać dotację. Szczegółowy wykaz tych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz pytając bezpośrednio pracowników Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków suwalskiego ratusza.

Dotacje mają przede wszystkim pomóc właścicielowi obiektu zabytkowego w naszym mieście unieść ciężar finansowy potencjalnego remontu. Bez wątpienia wykonane prace wpływają również na polepszenie estetyki i stanu technicznego suwalskich zabytków.

W ubiegłym roku Suwalczanie bardzo chętnie sięgnęli po dotacje. Dzięki środkom finansowym, które zarezerwowaliśmy w ubiegłorocznym Budżecie Miasta, udało się przeprowadzić prace przy następujących obiektach:

  1. budynek przy ul. M. Konopnickiej 8, remont elewacji i dachu, 47 000, – zł,
  2. budynek przy ul. Krótkiej 8, remont elewacji i iluminacja, 45 000, – zł,
  3. budynki przy ul. M. Konopnickiej 12 i 14, remont elewacji i iluminacja, 65 000, – zł
  4. Kaplica Cmentarna przy ulicy Bakałarzewskiej, remont wieży i dachu, 40 000, – zł,
  5. Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. T. Kościuszki 12, remont zewnętrznych drzwi do zakrystii, 3 000, – zł,

Dzięki tym dotacjom udało się w znaczący sposób poprawić wygląd budynków położonych przy Placu Marii Konopnickiej.

Dlatego jeszcze raz Państwa zachęcam do skorzystania z tej możliwości i złożenia wniosku w odpowiednim terminie, który – przypomnę – upływa 31 marca 2015 r. Jak widać na powyższych przykładach warto zabiegać o te środki finansowe ponieważ nie są to małe kwoty.

W razie nierozdzielenia wszystkich pieniędzy istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowego terminu naboru wniosków o dotacje do dnia 31 maja 2015 r.