Sterylizacja i kastracja psów i kotów

Sterylizacja i kastracja psów i kotów

Miasto Suwałki wspiera w 2023 roku następujące działania w zakresie zapobiegania i ograniczania bezdomności zwierząt poprzez:
– kastracje i sterylizacje psów i kotów posiadających właściciela,
– kastracje i sterylizacje kotów wolno żyjących oraz
– leczenie kotów wolno żyjących na terenie Miasta Suwałk
W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszego miasta, mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji swoich zwierząt. Jednocześnie mieszkańcy Miasta Suwałk, którzy sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji oraz leczenia wolno żyjących kotów.
A. W ramach przyznanych środków finansowych z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. realizowane są następujące projekty, finansowane w 100% z zakresu:
a) sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Suwałk: CentrumVet Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda – ul. Nowomiejska 11a, Suwałki, tel. 510-941-841; KAMVET Przychodnia Weterynaryjna Kamil Mordas – ul. Wesoła 16, Suwałki, tel. 601-516-104; Marta Jasińska Gabinet Weterynaryjny – ul. Bukowa 11, Suwałki, tel. 602-845-104.
b) leczenia kotów wolno żyjących: Gabinet Weterynaryjny „PAZUR” Sylwia Stefanowska-Bziom – ul. R. Minkiewicza 15, Suwałki, tel. 504-121-217.

B. Ponadto Miasto Suwałki w 2023 roku:
a) dofinansowuje w 50% koszt zabiegu sterylizacji i kastracji psów, których właścicielami są mieszkańcy Suwałk: CentrumVet Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda – ul. Nowomiejska 11a, Suwałki, tel. 510-941-841; KAMVET Przychodnia Weterynaryjna Kamil Mordas – ul. Wesoła 16, Suwałki, tel. 601-516-104; Marta Jasińska Gabinet Weterynaryjny – ul. Bukowa 11, Suwałki, tel. 602-845-104.
b) finansuje w 100% sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących: „Agro-Wet” Gabinet Weterynaryjny s.c. Barbara Syperek, Piotr Syperek – ul. Bakałarzewska 19, Suwałki, tel. 87 565-20-11.

UWAGA! Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów właścicielskich jest zaczipowanie zwierzęcia (na koszt właściciela).
Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie Miasta Suwałk, oraz mieszkańcy Miasta Suwałk sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi, którzy chcą skorzystać z leczenia kotów wolno żyjących powinni wcześniej umówić termin wizyty w powyższych gabinetach weterynaryjnych dla zwierząt.
W przypadku sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących mieszkaniec Miasta Suwałk sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi może:
a) we własnym zakresie dostarczyć zwierzę do wyłonionego gabinetu weterynaryjnego po wcześniejszym umówieniu wizyty,
b) skorzystać z usługi podmiotu wybranego przez Miasto Suwałki zajmującego się odłowem kotów wolno żyjących do sterylizacji i kastracji, co wymaga wcześniejszego kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Czas trwania – do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach bądź pod numerami tel.: 87 562 82 80 oraz 87 562 82 10.

Top