Konferencja ekologiczna szkół

Konferencja ekologiczna szkół

Z udziałem uczniów suwalskich szkół i ich opiekunów odbyła się 15 czerwca konferencja dotycząca ekologii w ramach realizacji szóstego priorytetu Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 pod nazwą „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”. Zadanie to zostało wcześniej zainicjowane przez Zbigniewa De-Mezera, radnego Rady Miejskiej w Suwałkach, który dzisiaj witając uczestników podziękował za przybycie i zaprosił do dyskusji o działaniach ekologicznych realizowanych w mieście:

Czas dzisiaj pokazać, co się zmieniło w trakcie realizacji tego projektu. Proponuję, by podczas dzisiejszego spotkania zostały omówione oferty i kierunki działań oraz rezultaty prac w zakresie rozwoju i wzmocnienia edukacji ekologicznej w suwalskich szkołach – powiedział Z. De-Mezer.

Radny przypomniał także partnerów, których zaproszono do współpracy, a więc: Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Suwałki, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami.

Zabierając głos uczestniczący w spotkaniu zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski zaznaczył:

– O przyrodę musimy dbać wszyscy, zawsze i wszędzie. Ekologia zawsze powinna być  na pierwszym miejscu. Działanie ekologiczne może nam ratować zdrowie, a czasami i życie. Wojna na Ukrainie pokazała jak łatwo można zakłócić ład na świecie np. w zakresie energetyki. Starajmy się więc każdego dnia coś zrobić, by pomóc przyrodzie. Przykładem może być zbudowanie zwykłego domku dla owadów.

Uczestniczący w spotkaniu Jerzy Gałązka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego omówił działania podejmowane przez suwalski samorząd w zakresie edukacji ekologicznej. Z wypowiedzi wynikło, że w ciągu roku realizuje się w mieście szereg działań typu: Akcja sprzątania świata, Europejski Dzień Bez Samochodu, Festyn ekologiczny, spektakle  ekologiczne i emisje materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym. Są także działania sezonowe, jak przekazywanie mieszkańcom miasta budek dla ptaków, budek dla owadów i karmników dla ptaków. Są także działania w postaci wspierania realizowanych przez organizacje pożytku publicznego działań typu: tworzenie filmów, organizacje festiwali ekologicznych i wystaw psów nierasowych oraz rozpowszechnianie map ze ścieżkami rowerowymi. Realizowane jest to poprzez dofinansowywanie realizacji zadań ze środków budżetu Miasta.

Top