Festyn ekologiczny

Festyn ekologiczny

W dniach 2.06.2022 r. – 3.06.2022 r. na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach odbył się Festyn ekologiczny dla uczniów klas III–VI suwalskich szkół podstawowych. Organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Suwałk, w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej. Realizatorem była natomiast Fundacja EKOARKA z Jaworza.

Udział wzięło 8 szkół podstawowych – ponad 900 uczestników.

Festyn miał formę 6 warsztatów tematycznych (w rozstawionych namiotach), dotyczących zagadnień w zakresie odpadów komunalnych, elektroodpadów, odnawialnych źródeł energii, dbałości o środowisko. Pomiędzy warsztatami odbył się Happening „Ziemia w naszych rękach (20-minutowe widowisko z udziałem szczudlarza).

Uczniowie byli bardzo zaangażowani i zainteresowani przebiegiem Festynu, chętnie brali udział w przygotowanych warsztatach. Dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo zmniejszyć zużycie wody i prądu podczas codziennych czynności domowych, jak kompostowanie odpadów organicznych wpływa na ograniczenie ilość śmieci na wysypisku i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Poruszona została także kwestia powstającego smogu. Dzieci miały między innymi możliwość obejrzenia filmu informującego w jaki sposób należy dbać
o naszą planetę. „Pedałując na rowerach” wytwarzali prąd napędzający cały system. W trakcie trwania warsztatu dzieci dowiedziały się skąd czerpany jest prąd zasilający urządzenia pracujące w tym namiocie.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap” i zostało dofinansowane z Unii Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Suwałki UM festyn ekologiczny logotypy

Top