W Przedszkolu nr 2 o bezpieczeństwie

W Przedszkolu nr 2 o bezpieczeństwie

Kwiecień i maj w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach przepełniony był działaniami skierowanymi na uwrażliwienie dzieci na zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na promowanie pomysłów jak bezpieczne spędzać czas wolny, bo przecież niedługo wakacje! Czas zabaw i wycieczek!

Ważne jest, aby od najwcześniejszych lat kształtować u dzieci nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady i normy wpajane dzieciom i konsekwentnie przestrzegane każdego dnia.

W ramach powyższych działań w Przedszkolu zostało zorganizowane spotkanie z policjantem, który zapoznał dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zdobytą wiedzę dzieci od razu mogły praktycznie zastosować w pobliskim miasteczku drogowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach, a idąc tam również utrwaliły pewne zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, np. nieoddalania się od grupy podczas pobytu poza przedszkolem i poruszania się parami zwartą kolumną. Tematyka bezpiecznych zachowań dominowała również na codziennych zajęciach edukacyjnych.

Jak co roku działania zakończył Turniej Wiedzy “Jestem bezpieczny”, który był skierowany do suwalskich przedszkoli. Jest on organizowany przez Przedszkole nr 2 corocznie od kilkunastu lat. W tegorocznym turnieju wzięły udział Przedszkola nr 1, 4, 7, 8 i 10.  Konkurs na temat bezpiecznych zachowań w przedszkolu i poza nim miał na celu utrwalanie zasad związanych z bezpieczeństwem. Uczestnicy turnieju otrzymali drobny upominek i pamiątkowy dyplom.

Źródło: Magdalena Nowalska Przedszkole nr 2

Top