Suwałki wyróżnione podczas Kongresu Perły Samorządu

Suwałki wyróżnione podczas Kongresu Perły Samorządu

Suwałki z wyróżnieniem wśród miast do 100 tysięcy mieszkańców w kategorii Najlepsza Gmina.  Wyróżnienie z rąk Krzysztofa Jedlanka, redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej odebrali: sekretarz Miasta Suwałk Mariusz Klimczyk  oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec podczas 10 edycji Kongresu Perły Samorządu 2022 odbywającego się w Gdyni w dniach 18-19 maja. W ocenie brano pod uwagę m.in.: działania na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów, wspieranie podmiotów gospodarczych i pomoc mieszkańcom podczas pandemii, pozyskiwanie środków zewnętrznych, zakres inwestycji w infrastrukturze lokalnej, dostępność do usług kulturalnych, działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnością oraz dbałość o środowisko i sytuację finansową budżetu miasta. W grupie tej zwyciężył Ciechanów. W grupie miast powyżej 100 tys. mieszkańców najlepszy było miasto Poznań, zaś wśród gmin wiejsko-miejskich Iława.

Podczas Kongresu odbyła się debata „Dokąd zmierza polski samorząd? Rozwój, stagnacja czy atrofia?” z udziałem m.in. Ministra Michała Cieślaka z kancelarii Rady Ministrów, wiceministra finansów Artura Sobonia i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz samorządowców ze Związku Miast Polskich, Związku Powiatów i Związku Gmin. Odbyły się także sesję plenarne dotyczące Polskiego Ładu, dywersyfikacji źródeł energii, zagospodarowywania odpadów, realizacji inwestycji w okresie wysokiej inflacji oraz wpływu wojny na gospodarkę globalna i lokalną.
Top