Zdrowy ząbek

Zdrowy ząbek

Prawie dwóm tysiącom uczniów szkół podstawowych oraz blisko tysiącu przedszkolaków zostanie wykonany przegląd stomatologiczny oraz stomatologiczne świadczenia profilaktyczne w ramach akcji „Zdrowy Ząbek”. W Suwałkach akcja „Zdrowy Ząbek” rozpoczęła się 10 maja. Udział w niej wezmą przedszkolaki oraz uczniowie z miejskich placówek oświaty, których rodzice wyrazili zgodę na udzielenie świadczeń wypełniając kartę stomatologiczną.
W ramach akcji do Suwałk przyjechał specjalistyczny dentobus, w którym stomatolodzy wykonają przegląd stomatologiczny oraz świadczenia profilaktyczne tj. usunięcie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie preparatem Duraphat (będzie również możliwość leczenia ząbków). W najbliższych miesiącach dentobus przyjedzie do wszystkich miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Świadczenia udzielone zostaną dzieciom nieodpłatnie przez NZOZ EURODENT Agnieszka Cimochowska z Suchowoli w ramach ubezpieczenia w NFZ w dentobusie powierzonym przez Wojewodę Podlaskiego.

Pomysłodawcą akcji „Zdrowy Ząbek” jest radny Zbigniew Roman De-Mezer, który zaproponował jej organizację podczas kwietniowego spotkania Zespołu ds. Zdrowia Publicznego. Akcję koordynuje Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Zastępca Prezydenta dr Roman W. Rynkowski.

Top