Komu budki dla ptaków?

Komu budki dla ptaków?
W czwartek (14 kwietnia), w suwalskim Urzędzie Miejskim będą rozdawane budki lęgowe dla ptaków. Budek jest 100. Osoby, które chciałyby dostać jedną z nich mogą zgłaszać się do suwalskiego Ratusza przy ul. A. Mickiewicza 1 od godziny 8.00.

Rolą samorządu jest to by dbać o każdą sferę życia. Naszym zadaniem jest również dbanie o zwierzęta. Dlatego już tradycyjnie po raz kolejny przygotowaliśmy budki dla ptaków, a teraz chcemy je rozdać naszym mieszkańcom – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

By otrzymać budkę trzeba będzie spełnić dwa warunki. Pierwszy – należy wpisać się na listę, na której widniał będzie adres nieruchomości, gdzie zostanie umieszczona budka dla ptaka. Drugi warunek – jeden mieszkaniec może otrzymać tylko i wyłącznie jedną budkę.

Budki będą rozdawane do wyczerpania zapasów – obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy.
Top