Dzień Edukacji Narodowej to moment kiedy mogę podziękować obecnym i byłym nauczycielom oraz pracownikom suwalskich placówek oświatowych za pracę i trud włożony w edukację i wychowanie najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dziękuję Wszystkim nauczycielom i pracownikom suwalskiej oświaty za codzienną pracę, dzięki której młodzi ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu każdego człowieka.

Nie ulega wątpliwości, że nauczyciel jest drugą po rodzicach osobą mającą tak duży wpływ na ukształtowanie osobowości i systemu wartości młodego człowieka. Wasz zawód to ogromna odpowiedzialność. To również zobowiązanie do trudnej pracy związanej z przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem u uczniów właściwych postaw moralnych i społecznych. Realizacja tak ważnych zadań wymaga od nauczycieli szczególnego poświęcenia, cierpliwości i wrażliwości.

W Suwałkach środowisko nauczycieli to ważna grupa zawodowa. W całym mieście mamy 1217 nauczycieli i 546 pracowników administracji i obsługi. Większość z nauczycieli, ponad ośmiuset, to nauczyciele dyplomowani.

W tym szczególnym dniu w imieniu władz samorządowych naszego miasta, jak też w swoim własnym dziękuję, za systematyczną edukację suwalskich uczniów, za działalność wychowawczą oraz przekazywanie zasad moralnych, które warunkują dobry start w życiu dorosłym. A w przyszłości – dzięki Wam – Wasi uczniowie właściwie będą wypełniać różne, nierzadko ważne role w życiu społecznym. Życzę, żebyście zawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, a oni zachowali Was w swoich najlepszych wspomnieniach. Przyjmijcie też życzenia zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

Wszystkim pracownikom suwalskiej oświaty dziękuję za zaangażowanie w tworzenie właściwych warunków funkcjonowania suwalskich szkół i placówek. Bez ciężkiej pracy pracowników administracji i obsługi szkolnej funkcjonowanie jednostek oświatowych w naszym mieście nie byłoby możliwe.