Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Prezydent Miasta Suwałk informuje, że Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa w 2021 r. jest dostępna pod poniżej zamieszczonymi adresami:

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Nieodplatna_pomoc_prawna_2015123/

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/dla-mieszkanca,57/bezplatna-pomoc-prawna,125670/

231/2021

Top