KONIEC SUWALSKIEGO MEDYKA

KONIEC SUWALSKIEGO MEDYKA

Po 47 latach

W tym roku nie będzie naboru do suwalskiej Szkoły Policealnej nr 4. Tym samym po 47 latach zakończy się medyczne kształcenie zawodowe prowadzone w budynku przy ul. Sejneńskiej 30. Szkoła Policealna nr 4 była następcą tzw. medyka, który przez lata wykształcił 2,5 tys. pielęgniarek, położnych, czy ratowników medycznych. Jak twierdzi przedstawiciel PWSZ, która prowadziła Szkołę Policealną nr 4, przyczyną jest brak chętnych do nauki na oferowanych kierunkach medycznych i zbyt wysokie koszty utrzymania tej placówki.

Historia „Medyka”

Kształcenie medyczne w Suwałkach rozpoczęło się 1 września 1973 r., kiedy to powstało Medyczne Studium Zawodowe. Była to pierwsza szkoła policealna w mieście. Od tego czasu mury szkoły opuściło ok. 2,5 tys. absolwentów. 1 września 2005 r., w związku ze zmianami w systemie oświaty, placówka otrzymała nową nazwę Policealna Szkoła Medyczna, a od 1 września 2011 r. zafunkcjonowała jako Akademicki Zespół Szkół podległy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. W tym czasie placówka na bieżąco wyposażana była w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, a zajęcia szkolne wzbogacane licznymi wycieczkami dydaktycznymi, umożliwiającymi poznawanie nowych trendów medycznych w kraju i poza jego granicami.

Oferta Szkoły Policealnej nr 4

Szkoła Policealna nr 4 oferowała głównie roczne lub dwuletnie przygotowanie do zawodów. Nauka kończyła się egzaminem i dawała tytuł technika zawodów głównie medycznych: technik farmaceuta, masażysta, higienistka stomatologiczna i opiekun medyczny. Atutami była bezpłatna nauka i profesjonalna kadra dydaktyczna, oraz dobrze wyposażona biblioteka i przyjazny internat. Do tego doszła rozbudowana baza dydaktyczna oraz nowoczesna pracownia komputerowa, a także nauka języka migowego. Nie było też ograniczeń wiekowych. Jesienią 2020 r. dokonano ostatniego naboru kandydatów do kształcenia.

– Smucimy się, że kończy się żywot naszej szkoły, a wraz z nią kierunków, które prowadziliśmy. Chyba najbardziej żal jest kierunku technik masażysta. Według mojej wiedzy, nie będzie już w naszym mieście i rejonie kształcenia masażystów. Do prowadzenia tego kierunku potrzeba nie tylko fachowych kadr, ale także profesjonalnego sprzętu, a my to wszystko tu mamy – poinformowała Urszula Tomaszewska, dyrektor suwalskiej – Szkoły Policealnej nr 4.

– W ciągu ostatnich lat, z powodu braku zainteresowania funkcjonowały jedynie pojedyncze kierunki (np. technik masażysta, czy opiekun medyczny), gdzie liczba słuchaczy była niewielka, ok. 10 osób. Koszty utrzymania Zespołu Szkół były zbyt duże, a priorytetem PWSZ w Suwałkach jest kształcenie studentów na jak najwyższym poziomie. I na tym Uczelnia się skupia. W ostatnich latach powstało m.in. Centrum Symulacji Medycznych, Aplikacyjne Centrum Mechatroniczne i Hamowania. Realizujemy również projekt „Wirtualnej Rzeczywistości” oraz doposażamy pracownie i laboratoria. Ponadto utworzyliśmy nowe kierunki – m.in. „Logistyka i Produkcja”, „Przetwórstwo Surowców Rolniczych”, a obecnie trwają prace nad „Informatyką”, „Położnictwem” oraz „Turystyką i Rekreacją”. Stąd też podjęto decyzję o wygaszeniu AZS – wyjaśnił Dawid Harasim, rzecznik prasowy PWSZ.

Koniec rehabilitacji przy Sejneńskiej

Podczas zajęć praktycznych słuchacze kierunku technik masażysta w budynku przy ul. Sejneńskiej 30 prowadzili turnusy rehabilitacyjne, z których korzystało wielu suwalczan. Teraz z powodu obostrzeń związanych z COViD-19 słuchacze odbywają praktyki tylko w Centrum Rehabilitacji. Niestety mamy smutną informację dla suwalczan: takie masaże nie będą wznowione przy ul. Sejneńskiej 30.

– Realizowane przez lata kilkutygodniowe turnusy oraz praktyki zawodowe dawały wielu mieszkańcom możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych – mówi dyrektor U. Tomaszewska. W budynku przy ul. Sejneńskiej 30 znajduje się kilka stanowisk do prowadzenia masażu. Jak teraz będą wykorzystane?

– Budynek przy ul. Sejneńskiej będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych PWSZ, m.in. na studia podyplomowe także w kierunkach medycznych – zapowiada rzecznik D. Harasim.

A zatem, po blisko pół wieku z edukacyjnej mapy Suwałk zniknie placówka prowadząca medyczne kształcenie zawodowe. Szkoda też, że zmniejszy się dla suwalczan dostęp do niezwykle potrzebnych usług rehabilitacyjnych.

Top