Przed nami nowy rok 2023. Za nami już kilkanaście dni. Niemniej jednak proszę by przyjęli Państwo moje serdeczne życzenia. Niech spełnią się Wasze marzenia oraz plany. Oby cały rok obfitował w same sukcesy.

Kolejny rok to również moment podsumowań – między innymi demograficznych. Jak pokazują wstępne dane w 2022 roku w Suwałkach urodziły się 564 osoby. Zmarło 647 mieszkańców Suwałk. Dla porównania w 2021 r. urodziło się 677 osób, zmarło 784 Suwalczan. Niestety już 3 rok z rzędu odnotowujemy w naszym mieście ujemny wynik przyrostu naturalnego. Oznacza to, że również i Suwałki zaczęły wpisywać się w ogólnopolski trend starzenia się społeczeństwa.

Z kolei mniej rodzących się dzieci to mniejsze zapotrzebowanie na opiekę żłobkową, przedszkolną, szkolną, co w efekcie będzie skutkować również zmniejszeniem etatów w placówkach oświatowych. Jest to oczywiście długi wieloletni proces i nie wydarzy się to z roku na rok, ale na etapie różnych analiz już teraz musimy o tym myśleć.
Starzenie się społeczeństwa to również nowe wyzwania dla miasta. Dlatego też od lat inwestujemy w działalność Klubów Seniora. Kilka takich placówek w różnych częściach Suwałk funkcjonuje z powodzeniem już od lat. Dlatego też w swoich planach uwzględniamy kolejne takie miejsce. Najnowszym z nich otwartym w tym tygodniu jest Klub Seniora przy ul. Zastawie.
Klub będzie działał w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Jego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom stwarzając im warunki do aktywnej działalności poprzez aktywizację, integrację, rekreację i zdrowy styl życia, a także przeciwdziałanie wykluczeniu z życia społecznego i kulturalnego.
Z klubu będzie mogło jednocześnie korzystać 20 seniorów. Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością i jest dostosowany do przebywania osób z dysfunkcją narządu ruchu.
Koszt przystosowania i wyposażenia pomieszczeń Klubu zamknął się kwotą 293 818,71 zł, z czego środki w wysokości 200 000 zł pochodziły z budżetu państwa. Dotacji udzielono miastu w ramach wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021-2025.

Obowiązkiem samorządu jest, by dbać o każdą grupę wiekową. Dlatego od lat konsekwentnie inwestujemy w rozwój zarówno żłobków oraz różnych form wsparcia dla seniorów jak chociażby kluby czy tzw. „przedszkole dla seniorów” w DPS „Kalina”. Widząc zainteresowanie tego typu obiektami widzimy, że nasze działania są właściwie adresowane i mogę Państwa zapewnić, że w miarę potrzeb będziemy myśleć o kolejnych takich obiektach.