Miasto Suwałki nie znalazło się na liście samorządów, którym przyznano dotacje na rozwój stref przemysłowych. Właśnie poznaliśmy wyniki VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród trzech projektów, które z kolei złożyliśmy do VIII edycji Polskiego Ładu – jeden otrzymał dofinansowanie.

Suwalski wniosek złożony do VII edycji opiewał na 71 mln zł. Plan zakładał wybudowanie nowych dróg w południowej części Suwałk.

Dzięki V edycji Polskiego Ładu już teraz realizujemy inwestycję wartą ponad 42 mln zł. W jej ramach poprawi się stan już istniejących ulic, ale również powstaną zupełnie nowe odcinki dróg, otwierając nowe tereny inwestycyjne na południu Suwałk pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Dubowem.

W sierpniu, kiedy symbolicznie rozpoczęliśmy tę inwestycję przekazałem obecnemu na tym wydarzeniu Ministrowi Jackowi Sasinowi, że będę ubiegał się o kontynuację tych inwestycji w rejonie strefy przemysłowej naszego miasta. Złożyłem wniosek do VII edycji Polskiego Ładu z prośbą o jego poparcie. Szkoda, że nie udało się tym razem pozyskać tych środków. Pozwoliłoby to na długie lata zabezpieczyć naszemu miastu powierzchnię pod nowe inwestycje.

Projekt na ponad 70 mln zł zakładał uzupełnienie sieci dróg o ulice zarówno po jednej jak i drugiej stronie torów kolejowych w rejonie tzw. Papierni. To chociażby ulica łącząca Leśną z mjr. Hubala i Raczkowską, czy Brylantową z Dubowem.

Jakie projekty chcieliśmy zrealizować w ramach VIII edycji Polskiego Ładu? Tu można było składać wnioski w trzech kategoriach.

Wniosek na 2 mln zł zakładał rewitalizację centrum Suwałk w kwartale ulic: T. Noniewicza, Wigierska, Wesoła i L. Waryńskiego. Cel to uporządkowanie tego terenu poprzez wybudowanie dróg wewnętrznych i parkingów, skweru z zielenią oraz wyburzenie niepotrzebnych budynków.

Wniosek na 8 mln zł dotyczył z kolei przebudowy dróg w centrum miasta, m.in. dokończenie budowy ulicy Muzycznej łącznie z połączeniem jej z ulicą T. Kościuszki oraz przebudowa jednokierunkowego odcinka ul. L. Waryńskiego od T. Kościuszki do T. Noniewicza. Ta druga droga wymaga poprawy bezpieczeństwa w zakresie chodników i dodatkowych prawoskrętów.

Wniosek na 30 mln zł zakładał z kolei kompleksowy projekt związany z przebudową 3 ulic w Suwałkach. Ten wniosek otrzyma finansowanie w ramach Polskiego Ładu i zostanie zrealizowany. Będzie to modernizacja ulicy Powstańców Wielkopolskich, budowa ulicy W. Reymonta na odcinku od ul Szpitalnej do Krzywólki oraz remont ul. Piaskowej od Sejneńskiej do granic administracyjnych Suwałk.

W imieniu Suwalczan bardzo dziękuję za te dofinansowanie. Mieszkańcy tych ulic długo czekają na poprawę stanu nawierzchni dróg przy których mieszkają. To również dobra informacja dla osób mieszkających w Małej Hucie, którzy od lat dopytują mnie o remont ulicy Piaskowej. Jakiś czas temu obiecałem, że zajmiemy się tą sprawą.

Najszybciej ruszy budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tu Miasto Suwałki posiada kompletną dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Ulice W. Reymonta i Piaskowa będą musiały trochę poczekać, z uwagi na konieczność opracowania niezbędnych dokumentów.