Odeszli w ostatnich miesiącach

Odeszli w ostatnich miesiącach

Tradycyjnie przed 1 listopada wspominamy tych, którzy odeszli. Od listopada 2019 roku pożegnaliśmy wielu suwalczan i osób związanych z naszym miastem. Wspomnijmy niektórych z nich.

odszedl

W grudniu 2019 roku zmarł ANDRZEJ ŁAPIŃSKI, nauczyciel, sędzia lekkoatletyki, wychowawca i społecznik. Miał 63 lata.
Był radnym Rady Miejskiej w Suwałkach w kadencji 1994-98. Działał społecznie w środowisku młodzieży i emerytów, aktywizując sportowo i turystycznie suwalczan. Był wieloletnim działaczem Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

odszedlPo długiej chorobie 26 stycznia 2020 r. w wieku 62 lat zmarł IRENEUSZ SEWASTIANOWICZ, znany suwalski dziennikarz, reportażysta oraz autor książek. Współpracował z „Tygodnikiem Suwalskim”, a później „DwuTygodnikiem Suwalskim”. Na naszych łamach m.in. redagował rubrykę „Suwalski wehikuł czasu” oraz pisał teksty dotyczące historii Suwałk i Suwalszczyzny. I. Sewastianowicz urodził się w 1957 roku w Lipsku nad Biebrzą. Był absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał teksty m.in. do: „Krajobrazów”, „Kultury”, „Przeglądu” i „Gazety Współczesnej”. Otrzymał wiele nagród dziennikarskich, głównie za swoje reportaże. Wspólnie ze Stanisławem Kulikowskim byli autorami książki „Nie tylko Katyń”, przybliżającej historię obławy z lipca 1945 roku, w której zaginęło ok. 600 mieszkańców Suwalszczyzny. Napisał też książki: „Wolność krzyżami się mierzy” i „Aleksander Małachowski: Żyłem szczęśliwie”. Od kilku lat pisał powieści w ramach serii „Pan Samochodzik i…” pod pseudonimem Andrzej Irski.

odszedł9 kwietnia 2020 r. zmarł ANDRZEJ STRUMIŁŁO. Urodził się 23.10.1927 roku w Wilnie. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zakończył dyplomem uzyskanym w 1950 r. W latach 1982-1984 był pracownikiem w Graphic Presentation Unit w sekretariacie ONZ w Nowym Jorku, 1987-1988 – wykładowcą na filii ATK w Suwałkach. Na początku lat 80. osiedlił się na Suwalszczyźnie, w Maćkowej Rudzie. Od ponad 50 lat był aktywnym twórcą, uprawiając wiele dyscyplin sztuki: malarstwo, rzeźbę, rysunek, fotografię, poezję, scenografię, ilustracje książkowe, projektowanie wydawnictw i inne. W dorobku miał ponad 120 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą i blisko 150 wydawnictw. Autor tomików poezji oraz książek o przyrodzie i kulturze. Aktywny uczestnik działań na rzecz Suwałk i regionu. Organizator i komisarz Spotkań „Kultura i Środowisko” w Wigrach oraz Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Integrart”. Laureat licznych odznaczeń, nagród i wyróżnień, w tym w 2000 r. Orderu Odrodzenia Polski, nagród marszałka województwa podlaskiego i prezydenta Suwałk. W 2005 r. otrzymał prestiżowe odznaczenie ministra kultury – złoty medal „Gloria Artis”. W uznaniu zasług uhonorowany został tytułami „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2001 r. i „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” w 2002 r.

odszedlW sierpniu 2020 r. zmarł JAROSŁAW BOLANOWSKI. Urodził się w 1953 r. W latach 1991-2003 był dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. W latach 1994-98 sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Suwałkach.

 

odszedlW październiku 2020 roku w wieku 83 lat zmarł Eugeniusz Pietruszkiewicz, emerytowany dziennikarz. Przez wiele lat współpracował z „Tygodnikiem Suwalskim”. Pracował w różnych suwalskich mediach, w tym m.in. w suwalskiej redakcji Polskiego Radia, w tygodniku „Krajobrazy” (jako zastępca redaktora naczelnego), litewskim czasopiśmie „Auszra” (jako redaktor naczelny), współpracował też z suwalską redakcją Telewizji Polskiej w latach 90-tych. Przez wiele lat był sekretarzem i przewodniczącym Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce. Wielką jego pasją była turystyka i żeglarstwo. Ostatnio był społecznym prezesem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału w Suwałkach.

Top