Osiedlowe ulice jak nowe

Osiedlowe ulice jak nowe

Na suwalskich ulicach trwają liczne prace remontowe. W poprzednich wydaniach „DwuTygodnika Suwalskiego” pisaliśmy o remontach ulic na Osiedlu Północ, budowie ulicy 100-lecia Niepodległości i przebudowie ulicy Leśnej. Dziś o remontowanych bądź budowanych suwalskich ulicach osiedlowych.

Osiedle Piastowskie

Suwałki Osiedle PiastowskieNa Osiedlu Piastowskim będą remontowane ulice: Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego. Zostaną wykonane m.in. niezbędne rozbiórki i zostanie ustawiony nowy krawężnik oraz ułożona kostka betonowa. Będzie także urządzony teren zielony oraz wykonane oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Wykonawcą jest firma Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski z Olecka. Prace mają zakończyć się 31 października. Ich koszt to blisko 1,2 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Osiedle literackie

Suwałki Osiedle LiterackiePrzy drodze wylotowej do Płociczna i Sobolewa, przy ul. Stanisława Staniszewskiego wybudowane zostaną nowe ulice: Czesława Miłosza i Jana Kochanowskiego. Zakres robót przewiduje wykonanie robót ziemnych, ustawienie nowych krawężników oraz wykonanie podbudów. Będzie także ułożona kostka betonowa, wykonana z warstw bitumicznych nawierzchnia jezdni i ścieżki rowerowej. Powstaną również zjazdy oraz wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Pojawi się oświetlenie uliczne i zieleń. Ta inwestycja też będzie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Trwają już prace przy ulicach Czesława Miłosza i Jana Kochanowskiego

Osiedle za stadionem

Suwałki Osiedle za stadionemPrzy ul. Zastawie, na osiedlu za stadionem piłkarskim i targowiskiem za blisko 7 mln zł powstaną ulice Włoska i Francuska. Prace potrwać mają do 30 listopada tego roku. Przewidziane roboty to wykonanie jezdni, ścieżki rowerowej oraz pozostałej infrastruktury drogowej.

 

Osiedle Kolejowe

Suwałki Osiedle Kolejowe ul. LipowaOd połowy lipca suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi prace przy przebudowie sieci ciepłowniczej przy ul. Lipowej dofinansowane z pieniędzy unijnych. Ich zakres obejmuje demontaż tradycyjnych sieci ciepłowniczych w technologii kanałowej, budowę nowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych podwójnych oraz odtworzenie nawierzchni utwardzonej kostką betonową zajętej pod realizację inwestycji.

Planowany koszt tych prac – 667 tys. zł. Ich zakończenie przewidziane zostało na połowę sierpnia (bez odcinków od ul. Topolowej do ul. Lipowej 14 oraz od działki Lipowa 17 i 20 do ul. Świerkowej).

Osiedle Klasztorna

Suwałki Osiedle Klasztorna

Od początku lipca suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadziło prace na ul. Klasztornej. Zostały wykonane już wszystkie prace związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 270 m wraz z wykonaniem nowych odgałęzień kanalizacyjnych do działek leżących po obu stronach przebudowanej kanalizacji.

Odtworzono nawierzchnie zieleńców, chodników i podjazdów oraz ułożono asfaltową warstwę wiążącą w jezdni i warstwę ścieralną. Kwota umowna robót: 508,7 tys. zł (netto), przy planowanej refundacji: 432,4 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac to 31.08.

Top