Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach powstanie warta blisko 30 mln zł instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych. Blisko 15,5 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Inwestycja jest powiązana z tym, że musimy osiągnąć narzucone Polsce przez Komisję Europejską poziomy segregacji dla naszego kraju. Bez nowoczesnej linii sortowniczej nie byłoby to możliwe. Dlatego też od kilku lat przygotowywaliśmy do realizacji ten duży projekt. Inwestycja została dofinansowana środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a w ich zdobyciu pomogła nam Posłanka Aleksandra Szczudło, za co serdecznie dziękuję. Cieszę się, że kolejne środki finansowe trafiają do Suwałk, dzięki czemu miasto się rozwija.

Projekt, którego realizacja ma się zakończyć w grudniu tego roku zakłada: budowę nowej hali o powierzchni 1 210,55 m2 oraz zamontowanie linii sortowniczej, która będzie wyposażona m.in. w: rozrywarkę do worków, sito bębnowe, które będzie wydzielać trzy frakcje odpadów, dwa sepratory żelaza, separator optopneumatyczny służący do podziału (np. podział butelek PET według kolorów), kabinę sortowania surowca płaskiego, (np. kartonu, papieru, folii), prasę hydrauliczną do belowania surowców wtórnych.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano również zakup dwóch ładowarek teleskopowych do obsługi instalacji.

Cieszę się, że taka nowoczesna instalacja powstanie w Suwałkach. Dzięki temu mniej odpadów trafi na wysypisko. Kolejny etap, o którym mówimy od dłuższego czasu to wybudowanie instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Nie będzie to jednak koniec. Już teraz analizujemy, czy nie warto zainteresować się jeszcze budową biogazowni, która przetworzy odpady biodegradowalne w energię.