104 rocznica wyzwolenia Suwałk

104 rocznica wyzwolenia Suwałk

Z udziałem parlamentarzystów, samorządowców szczebla wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego i gminnego, kombatantów, duchowieństwa, stowarzyszenia Piłsudczyków, przedstawicieli służb mundurowych i harcerzy oraz reprezentantów firm i instytucji, a także mieszkańców miasta odbyła się uroczystość 104 rocznicy wyzwolenia Suwałk.

Samorząd terytorialny reprezentowali: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wraz ze swym zastępca Romanem Rynkowskim, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec wraz z radnymi: Jackiem Niedźwiedzkim, Mariolą Karpińską, Krystyną Gwiazdowską i Tadeuszem Czerwieckim, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski oraz Starosta Witold Kowalewski i wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz.

Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem POW przy ul. Bakałarzewskiej oraz spotkali się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Witając przybyłe delegacje i osoby, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powiedział:

– 24 sierpnia jest to data historyczna, ale i symboliczna, bowiem w tym dniu 1919 r. wkroczył do Suwałk 41 Pułk Piechoty. To właśnie żołnierz polski przypieczętował Suwałkom i tej części kraju wolność. Droga do niepodległości była jednak była długa i kręta (…). Architektami suwalskiej i polskiej niepodległości było wiele oób, a szczególnie ważni przypomnienia są: Aleksander Putra, ks. Stanisław Szczęsnowicz, Walery Roman, Adolf Świda, Jan Schmidt, Teofil Noniewicz, płk Adam Koc, Czesław Lutostański, Adam Rudnicki, Stanisław Zygmunt Staniszewski, gen. Henryk Minkiewicz, gen. Michał Mackiewicz, Adam Modliński i wielu innych. To są nasi bohaterowie, którym zawdzięczamy niepodległość.

Głos zabierali również parlamentarzyści: poseł na Jarosław Zieliński oraz poseł Paweł Krutul.

– Wydarzenia sprzed 104 lat, które dzisiaj przywołujemy, przypominają nam o naszej trudnej historii , ale także po raz kolejny dowodzą, że polski naród nigdy w całych naszych dziejach  nie poddał się i na pewno nie podda się jarzmu niewoli i będzie troszczył się o nasze niepodległe państwo (…). Chwała bohaterom. Niech żyje najjaśniejsza, niepodległa i suwerenna Rzeczypospolita – powiedział J. Zieliński.

Top