100 lat Salezjanek w Polsce

100 lat Salezjanek w Polsce

W niedzielę 22 maja siostry Salezjanki w Suwałkach obchodziły 100-lecie istnienia swojego zgromadzenia w Polsce.

Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele św. Wojciecha w której uczestniczyli Roman Rynkowski zastępca prezydenta Suwałk, duchowieństwo, siostry Terezjanki, uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, przedstawiciele IPN i licznie zgromadzeni parafianie.

Po mszy zaproszeni goście udali się do siedziby zgromadzenia sióstr, gdzie zaprezentowano rys historyczny obecności Córek Maryi Wspomożycielki (siostry Salezjanki) na ziemiach polskich1922-2022 oraz krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek.

Na prośbę salezjan, którzy rozpoczęli w pracę duszpasterską i wychowawczą w Różanymstoku, wykorzystując budynki istniejące po poprzednich właścicielach – dominikanach, Salezjanki przyjechały z Włoch do Polski i 8 listopada 1922 i zamieszkały w Różanymstoku k. Dąbrowy Białostockiej. Salezjanki – trzy Włoszki i trzy Polki rozpoczęły tu swą pracę od objęcia sierocińca. Dom ich zgromadzenia w Różanymstoku, stał się kolebką pracy duszpasterskiej sióstr salezjanek wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

W Suwałkach salezjanki pojawiły się w 1990 roku. Trzy siostry w budynkach przy ul. Sejneńskiej 10 w 1992 roku  rozpoczęły organizowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Stopniowo remontowano kolejne pomieszczenia przeznaczając je na sale lekcyjne, pracownie, internat, stołówkę. Pierwszą dyrektorką szkoły była s. Jadwiga Pruska. Jej wysiłkowi i zaangażowaniu szkoła zawdzięcza ramy organizacyjne i początek właściwej sobie tradycji. Dziś szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami (biologiczną, językową, komputerową, pracowniami zawodowymi), bogatym księgozbiorem, świetnymi warunkami pracy, a przede wszystkim wspaniałym gronem nauczycieli, cierpliwych i zawsze pełnych nadziei. Bogactwem szkoły są ludzie młodzi, pełni pasji życia, otwarci, gotowi stawić czoła trudnościom.

Top