100 lat salezjanek w Polsce

100 lat salezjanek w Polsce

22 maja siostry Salezjanki w Suwałkach obchodziły 100-lecie istnienia swojego zakonu w Polsce. Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele św. Wojciecha, w której uczestniczyli zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, duchowieństwo, siostry Terezjanki, uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, przedstawiciele IPN i licznie zgromadzeni parafianie. Po mszy św. zaproszeni goście udali się do siedziby zgromadzenia sióstr gdzie zaprezentowano rys historyczny obecności Córek Maryi Wspomożycielki (siostry Salezjanki) na ziemiach polskich 1922-2022.
W Suwałkach salezjanki pojawiły się w 1990 roku. Trzy siostry w budynkach przy ul. Sejneńskiej 10 w 1992 roku rozpoczęły organizowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Stopniowo remontowano kolejne pomieszczenia przeznaczając je na sale lekcyjne, pracownie, internat i stołówkę. Pierwszą dyrektorką szkoły była s. Jadwiga Pruska. Jej wysiłkowi i zaangażowaniu szkoła zawdzięcza ramy organizacyjne i początek właściwej sobie tradycji. Dziś szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami (biologiczną, językową, komputerową i pracowniami zawodowymi), bogatym księgozbiorem, świetnymi warunkami pracy, a przede wszystkim wspaniałym gronem nauczycieli, cierpliwych i zawsze pełnych nadziei. Bogactwem szkoły są ludzie młodzi, pełni pasji życia, otwarci i gotowi stawić czoła trudnościom.

Top