10-lecie Miejskiego Żłobka

10-lecie Miejskiego Żłobka

8 czerwca obchodzono jubileusz 10-lecia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło we wrześniu 2011 r., kiedy to w siedzibie Przedszkola nr 7 przy ul. Andersa uruchomiono 3 oddziały Żłobka – łącznie z 72 miejscami.

Działanie to było to skutkiem wprowadzenia ustawy o piece nad dziećmi w wieku do 3 lat, która zmieniła zasady funkcjonowania żłobków. Nowy przepis nie przewidywał dalszego funkcjonowania oddziałów żłobkowych przy przedszkolach. Liczbę miejsc w Przedszkolu nr 7 zwiększono z czasem o kolejne 24, po pozyskaniu środków z rządowego programu „Maluch”. Symboliczne otwarcie drugiej placówki Miejskiego Żłobka odbyło się w grudniu 2016 r. Do odremontowanego budynku przy ulicy Kamedulskiej 3 uczęszczać zaczęło 96 dzieci, zaś w styczniu 2020 r. został oficjalnie przekazany do użytkowania kolejny nowy żłobek. Trzecia placówka powstała przy ul. Kościuszki 6 – w wyniku adaptacji starej, zniszczonej kamienicy. Opiekę znalazło tu 122 najmłodszych suwalczan. Był to też pierwszy żłobek dla dzieci z niepełnosprawnością.

Od tego momentu łącznie w przestrzeni miejskiej w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych było 413 miejsc, a we wszystkich trzech placówkach Żłobka Miejskiego 314 miejsca, czyli łącznie na terenie Miasta Suwałk 727 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

W uroczystości 10-lecia Żłobka Miejskiego uczestniczyli rodzice uczęszczających dzieci, przedstawiciele miejskich przedszkoli oraz władze samorządowe w osobach: Romana Rynkowskiego, zastępcy prezydenta Miasta, Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Dorota Sidorowcz, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania. Władze miasta przekazały okolicznościowy czek, kwiaty i życzenia. Wśród życzeń dominowały słowa, by Żłobek był przyjazny dzieciom i rodzicom oraz dawał komfort pracy zatrudnionej załodze.

Uroczystość ubarwiły występy młodych artystów, pamiątkowe fotografie oraz wspomnienia z minionego okresu, a także konsumpcja jubileuszowego tortu.

Żłobkiem w Suwałkach, od momentu jego powstania kieruje Jolanta Matulewicz, a zatrudniona załoga liczy 86 osób. W swym dorobku placówka ma tytuł „Żłobek Roku 2020”, jako spełniająca wszystkie określone standardy ogólnopolskiego konkursu. Została też doceniona za pozyskiwanie przez Miasto Suwałki środków z rządowego programu „Maluch Plus” i RPO Województwa Podlaskiego na rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3. W latach 2011 – 2019 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Miasto Suwałki, na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozyskało dofinansowanie w kwocie prawie 7 milionów złotych.

Top